By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 16, 15.-21. 4., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor se scenáristou, publicistou a televizním aktivistou, mj. i o jeho literární práci; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 10, Recenzní příloha, s. 3-4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 27, 1. 2., s. 7
Annotation: Polemika se sloupkem B. Rychlíka No nešoupněte to do recenze! (LN 26. 1. 2017).
Article
4
In: Konec žebřiňáků. -- s. 7-10
Annotation: Předmluva k výboru z fejetonů a publicistiky, uspořádanému do oddílů: Naši protinožci, U mne doma v Evropě.
Book Chapter
5
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 37, 1995, č. 5, 26. 1., s. 56-57
Annotation: Rozhovor s hercem, režisérem, scénáristou, novinářem (obržel cenu Evropský fejeton 1994); rozhovor je o divadle.
Article
6
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 175, 30. 7., s. 19
Annotation: Článek o televizním pořadu jehož spoluautorem je L. Vaculík.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 104, 4. 5., s. 10
Annotation: Článek o dokumentu B. Rychlíka.
Article
8
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 299, 23. 12., s. 6
Annotation: Článek.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 9, 28. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 21, 25. 1., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 242, 17. 10., příl. Salon, č. 290, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
12
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. [44], 2000, č. 3, březen, příl. Kam, roč. 6, č. 3, s. 11-13
Annotation: Referát o čtyřdílném televizním filmu.
Article
13
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 299, 23. 12., s. 6
Annotation: Článek o čtyřdílném televizním dokumentu.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 2, 3. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 7, 10. 1., s. 16
Annotation: Poznámka o uvedení čtyřdílného filmu 7. 1. 2000 v Brumově.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 23, 27. 1., s. 9
Annotation: Recenze první adaptace frašky K. Steigerwalda.
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 104, 27. 5., příl. Víkend, č. 21, s. 12-17
Víkend. -- 27. 5. 2005
Annotation: Rozhovor s filmovým režisérem B. Rychlíkem, mimo jiné o L. Vaculíkovi.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 1, 2. 1., příl. Salon, č. 300, s. 2
Annotation: Odpověď na otázku Jak si připadá literát, který nenávidí televizi, v literárním pořadu?
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 264, 13. 11., s. 13
Annotation: Polemická odpověď producenta tvůrčí skupiny publicistiky a dokumentaristiky České televize Brno na článek L. Vaculíka Televizní samizdat? (LN...
Article
20
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 9, 2000, č. 49, 5. 12., s. 12
Annotation: Recenze čtyřdílného dokumentu, jehož průvodcem a spoluautorem je spisovatel Vaculík.
Article