By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haňťa press. -- R. 1989, č. 2, s. 3
Annotation: Reakce V.M. Karafiáta, který navzdory komentáři redakce trvá na tom, že se Rzounek ve svém doslovu k Hrabalovým povídkám dopustil gram. chyby.
Article
2
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 106, 7. 5., s. 5
Annotation: Jubilejní glosa.
Article
3
In: Fórum. -- ISSN 0862-6014. -- Roč. 1, 1990, č. 17, 23. 5., s. 9
Annotation: Žaloba na jeho normalizátorské působení.
Article
4
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 8/9, srpen/září, s. 25-27
Annotation: S hojnými citacemi z jeho literárněkritického díla.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 53, 5. 5., s. 7
Annotation: Vzpomínkový fejeton.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 1, 1990, č. 34, 19. 11., s. 42-45
Annotation: Reportáž.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 17, 29. 4., s. 7
Annotation: Přehled knižních titulů V. R.; k jeho 60. narozeninám 2. 5.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 548-549
Annotation: Medailón k 2. 5.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 9, květen 1981, s. 417-419
Annotation: K 60. narozeninám 2. 5.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1981, č. 112, 14. 5., s. 3
Annotation: O jevištní kompozici poezie, zpěvu, hudby, dokumentu a tance Píseň našeho žití, sestavené V. R. a inscenované v Tylově divadle.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 17, 29. 4., příl. Kmen, č. 17, s. 2
Annotation: Medailón k 65. narozeninám 2. 5.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 5, květen, s. 72-74
Annotation: Přehled života a tvorby; k 60. narozeninám 2. 5.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1981, č. 101, 30. 4., s. 2
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 2. 5.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 5, květen, s. 136-137
Annotation: Medailón k 65. narozeninám 2. 5.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 103, 2. 5., s. 9
Annotation: Medailon k 2. 5.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 37, 13. 2., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1981, č. 199, 24. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 7, březen 1981, s. 328-331
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 5, květen, s. 75-77
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 2, 1967, č. 12, červen, s. 52
Annotation: Kritická poznámka k článku V. Rzounka (Impuls, č. 3).
Article