By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 17, 27. 4., s. 4
Annotation: Příspěvek z plenárního zasedání SČS otištěný na závěr redakčního výběru z materiálu zasedání.
Article
2
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 15, 13. 4., s. 3
Annotation: Příspěvek na plenární schůzi SČS.
Article
3
...SČS...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 14, 8. 4., příl. Kmen, s. 3
Annotation: SČS.
Article
4
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 17, 27. 4., s. 3
Annotation: Příspěvek z plenárního zasedání SČS.
Article
5
...SČS...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 15, 15. 4., příl. Kmen, s. 4
Annotation: SČS.
Article
6
...SČS...
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 7, 1982, č. 6, červen, s. 11-12
Annotation: O 25 letech činnosti ostravského nakladatelství Profil; diskusní příspěvek přednesený na 3. sjezdu SČS (Dobříš, 3.-4. 3.).
Article
7
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 16, 20. 4., s. 3
Annotation: Příspěvek z plenárního zasedání SČS.
Article
8
...SČS...
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 4, 1986, č. 2, únor, s. 62
Annotation: O 4. semináři krajské pobočky SČS v Ostravě (Velké Karlovice, 29. 11.-1. 12. 1985).
Article
9
...SČS...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 43, 1987, č. 213, 11. 9., s. 8
Annotation: O společném rokování komunistů krajské pobočky SČS s pracovníky stranického aparátu KV KSČ v Českých Budějovicích.
Article
10
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 26, 29. 6., s. 2
Annotation: SČS; text přijatý na zasedání výboru 20.-21. 6.
Article
11
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 16, 20. 4., s. 3
Annotation: Příspěvek z plenárního zasedání SČS.
Article
12
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 16, 20. 4., s. 12
Annotation: Příspěvek z plenárního zasedání SČS.
Article
13
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 16, 20. 4., s. 1
Annotation: Příspěvek z plenární schůze SČS.
Article
14
...SČS...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 38, 22. 9., s. 2
Annotation: O mezinárodním semináři zahraničních bohemistů a slovakistů (Dobříš, 12.-18. 9.); SČS.
Article
15
...SČS...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 51, 3. 3., s. 5
Annotation: Referát o průběhu konference SČS.
Article
16
...SČS...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 9, 3. 3., příl. Kmen, č. 9, s. 1
Annotation: Úvodník o sjezdu SČS připravovaném na 3.-4. 3. v Dobříši.
Article
17
...SČS...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 7, 18. 2., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Dopis čtenáře, požadujícího vydávání týdeníku SČS.
Article
18
...SČS...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 8, 24. 2., s. 2
Annotation: Rozhovor o setkání SČS k 40. výročí Února.
Article
19
...SČS...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 33, 17. 8., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o činnosti SČS.
Article
20
...SČS...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 19, 13. 5., příl. Kmen, s. 3
Annotation: SČS.
Article