By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


6
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 13, 1985
Annotation: Básně.
Article
7
In: HHCH [samizdat]. -- Sv. [1], [1978], [prosinec], s. [13]
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 47, 21. 11., s. 3
Annotation: Polemika s jedním z Deníčků, otiskovaných ve Scéně; týká se Rejžkovy kritiky, kterou postihl vydání románu markýze de Sade "Justina".
Article
9
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 6 (250), červen, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Biografická studie; též o českých překladech díla.
Article
10
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 5, s. 70-78
Annotation: Otištění předmluvy k vlastnímu souboru novel Zločiny lásky.
Article
11
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 10, 1982
Annotation: Surrealistické texty - báseň, poetické citáty a poetická črta.
Article
12
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 6, 2005, č. 12, prosinec, s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 3, 1993, č. 11, 11. 3., s. 28-29
Annotation: Rozhovor o tvorbě F. K.; zmíněny práce: Černé slunce, román o životě a díle: Sade Donatien-Alphonse-Francois, markýz de, dále Největší z...
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 22. 7., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Satyr [samizdat]. -- Č. 6, [1987], s. [3]-[6]
Annotation: Studie o filozofických aspektech díla markýze de Sade, především o jeho materialistickém a ateistickém světonázoru předkládaném v jeho románech...
Article
16
17
by Štyrský, Jindřich, 1899-1942
Published Praha : KRA, 1995.
Annotation: Soubor tří sadovských textů J. Š. z 30. let, fragment zamýšleného díla o: markýz de Sade.
Book
18
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 7, 1979, s. [2]-[4]
Annotation: Surrealistická báseň.
Article
19
by Camus, Albert, 1913-1960
Published Praha : Český spisovatel, 1995.
Annotation: Esej, s úvodem a s oddíly Člověk revoltující, Metafyzická revolta (mj. s kapitolami Absolutní negace: Literát (o: markýz de Sade), Revolta dandyů;...
Book
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 23, 7. 6., příl. Pecka, č. 23, s. 4
Annotation: Sade D. A. F. de; recenze.
Article