By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 13, 1985
Annotation: Básně.
Article
2
In: HHCH [samizdat]. -- Sv. [1], [1978], [prosinec], s. [13]
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 47, 21. 11., s. 3
Annotation: Polemika s jedním z Deníčků, otiskovaných ve Scéně; týká se Rejžkovy kritiky, kterou postihl vydání románu markýze de Sade "Justina".
Article
4
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 6 (250), červen, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Biografická studie; též o českých překladech díla.
Article
5
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 5, s. 70-78
Annotation: Otištění předmluvy k vlastnímu souboru novel Zločiny lásky.
Article
6
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 10, 1982
Annotation: Surrealistické texty - báseň, poetické citáty a poetická črta.
Article
7
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 6, 2005, č. 12, prosinec, s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 3, 1993, č. 11, 11. 3., s. 28-29
Annotation: Rozhovor o tvorbě F. K.; zmíněny práce: Černé slunce, román o životě a díle: Sade Donatien-Alphonse-Francois, markýz de, dále Největší z...
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 22. 7., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Satyr [samizdat]. -- Č. 6, [1987], s. [3]-[6]
Annotation: Studie o filozofických aspektech díla markýze de Sade, především o jeho materialistickém a ateistickém světonázoru předkládaném v jeho románech...
Article
11
12
by Štyrský, Jindřich, 1899-1942
Published Praha : KRA, 1995.
Annotation: Soubor tří sadovských textů J. Š. z 30. let, fragment zamýšleného díla o: markýz de Sade.
Book
13
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 7, 1979, s. [2]-[4]
Annotation: Surrealistická báseň.
Article
14
by Camus, Albert, 1913-1960
Published Praha : Český spisovatel, 1995.
Annotation: Esej, s úvodem a s oddíly Člověk revoltující, Metafyzická revolta (mj. s kapitolami Absolutní negace: Literát (o: markýz de Sade), Revolta dandyů;...
Book
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 23, 7. 6., příl. Pecka, č. 23, s. 4
Annotation: Sade D. A. F. de; recenze.
Article
16
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 14, 1969, č. 5/6, s. 462-463
Annotation: Poznámka k otištěnému fragmentu biografie markýze de Sade od J. Štyrského (s. 435-461).
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 1, září, s. 48-50
Annotation: Zpráva o posledním filmu P. P. Pasoliniho.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 38/39, 25. 9., s. 15
Annotation: Přehledová recenze; mj. o: Justina; Neteře paní plukovníkové, Monitor; Kdysi zakázané povídky, Regent art press; Lovecraft Howard Phillips, k...
Article
19
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 4, 2008, č. 4, duben, s. 6-8
Annotation: Rozhovor; zejm. o knihách markýza de Sade.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 2, 20. 1., s. 3
Annotation: Sade Donatien-Alphonse-Francois, markýz de; recenze životopisného románu.
Article