By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 101, 29. 4., s. C1-C2
Annotation: Rozhovor, především o K. Saudkovi. K textu rozhovoru M. Eisenhammer připojil svůj text Jaké je milovat Káju Saudka.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 13, 28. 3., s. 75
Annotation: Článek, sepsaný na základě rozhovoru s J. Saudkovou, o zdravotním stavu jejího manžela K. Saudka (v rámci souboru článků na téma Kóma).
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 104, 3. 5., příl. Magazín Dnes, č. 18, s. 22-27
Annotation: Článek o zdravotním stavu výtvarníka K. Saudka, který v roce 2006 upadl do kómatu. Citováno z rozhovoru s manželkou a bratrem K. Saudka. Doplněno...
Article