By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Národní politika. -- Roč. 23, 1991, č. 5 (260), květen, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Mj. o teoretickém díle: Honzl Jindřich.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 737-754
Annotation: Recenzní studie k výboru z prací literární teoretičky H. Schmidové.
Article
4
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 15, 2012, č. 2, 15. 10., s. 187-188
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Ianua. -- Sv. 1, 1996, s. 66-70
Annotation: Recenze sv. 1 (Regensburg - Potsdam), obsahujícího mj. studie editorů: Schmidová Herta (o: Mukařovský Jan, jako divadelní teoretik); Koschmal Walter,...
Article
6
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 37, 1993, č. 5, s. 59-70
Annotation: Polemika s názory: Schmidová Herta na strukturalistickou estetiku J. M., uveřejněnými v článku "Třífázový model" českého literárněvědného...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 790-795
Annotation: Úvaha k problému identity díla v souvislosti s rolí čtenáře, zejm. ke vztahu poetologického a estetického přístupu k literárnímu textu v díle...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 8, Recenzní příloha, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- ISSN 1802-6419. -- Jg. 10, 2016, [Bd.] 10, s. 179-181
Annotation: Recenze na druhé číslo roku 2014 časopisu Germanoslavica, zaměřený na teatralitu v literatuře a kultuře; mj. obsahuje rozbor textů J. Mukařovského...
Article
10
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 17, 2020, č. 33, s. [329]-333
Annotation: Článek o Jollesově studii "Jednoduché formy" ("Einfache Formen") a její vědecké recepci.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 51/52, 24. 12., s. 2
Annotation: Referát o sympoziu českých a německých bohemistů, konaném z iniciativy vedoucí Institutu slavistiky H. Schmidové.
Article
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 21, 2011, č. 43, s. 101-113
Annotation: Studie k vývoji estetického myšlení J. Mukařovského ve 30. a 40. letech 20. století; zejm. k vývoji jeho strukturálního konceptu od systémové...
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 11, 2000, č. 1, březen, s. 22-33
Annotation: Upravená verze studie z roku 1985 pro mezinárodní kolokvium Dramatische und Theatralische Kommunukation.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 131-139
Annotation: Studie, soustředěná k jednomu textu J. Mukařovského (Estetická funkce, norma, hodnota jako sociální fakty, 1936), nejprve registruje klíčové...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 3, s. 331-332
Annotation: Referát o sympoziu konaném 21. a 22. ledna 1995 na nově založené braniborské univerzitě v Postupimi (katedru slavistiky vede: Schmidová Herta);...
Article
16
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 44, 2003, Heft 1, s. 284-286
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 211-215
Annotation: Recenze prvních dvou sešitů prvního ročníku (1995) časopisu Balagan (z české strany spolupracuje J. Holý), obsahujících mj. recenzi knihy Z....
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 2, s. 211-214
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 6, prosinec, s. 925-932
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. [244]-249
Annotation: Autor se ve své stati zabývá Mukařovského pojetím estetické funkce v kontextu ostatních (mimoestetických) funkcí a připomíná též reflexi...
Article