By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 1, leden, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 1, leden, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 12, prosinec, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 225, 26. 9., příl. Kultura, říjen '95, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 5, květen, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 74, 28. 3., příl. Kultura, duben '95, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 11, listopad, s. 19-20
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 5-7
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 1, leden, s. 22-23
Annotation: Článek o básních R. Schuldové, které byly inspirovány obrazy E. Hubatové a vydány v knize "Poslové mého zítřka".
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 7
Annotation: Článek o básnické sbírce R. Schuldové "Chtěla jsem být lunou", o básnické sbírce E. Uldmannové "Po špičkách" a o básnické sbírce K. Erbové...
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 2, únor, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article