By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 29
Annotation: Satirická báseň. Věnována Milanu Schuzlovi.
Article
2
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 22, s. 32
Annotation: O jeho minulosti doma a v exilu.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 1, leden, s. 153
Annotation: Odpověď na polemický článek M. Schulze Sekera zcela dvousečná (Orientace č. 5/1966).
Article
5
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 26, 1990, č. 36, 4. 9., s. 12
Annotation: Rozhovor s redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 17, 21. 1., s. 12
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 4, 16. 8., s. 101
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 4, duben, s. 159-160
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 5, květen, s. 70
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 8, 12. 8., s. 616
Annotation: Odpověď studenta na kritiku M. Schulze (Orientace 1, č. 1).
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 17, 21. 1., s. A2
Annotation: Zpráva o úmrtí M. Schulze 20. 1. 2014 v Mnichově ve věku 83 let.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 6, 27. 1., s. 6
Annotation: Nekrolog o Milanu Schulzovi (zemřel 20. ledna 2014).
Article
13
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 19, 1984/1985, č. 73, [říjen 1984], s. 232
Annotation: Recenze.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 8, 10. 4., s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 40, 1960, č. 274, 2. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 1, 13. 2., s. 22-24
Annotation: Nekrolog o M. S. (zemřel 20. 1. 2014).
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 17, 21. 1., s. 7
Novinky.cz [online]. -- 20. 1. 2014
Annotation: Zpráva.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 43, 27. 10., s. 1028
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2000, červenec/srpen, s. 38-41, 159
Annotation: Životopisná stať.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 147, 23. 6., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze.
Article