By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Steker, Christoph
Published Wuppertal : Arco Verlag, 2015.
Annotation: Monografie se zabývá tématem českého prostoru vzpomínání, zapomínání a připomínání holocaustu v Terezíně, Marienburgu a Praze na pozadí...
Book
2
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 18, 2010, Heft 1/2, s. 399-404
Annotation: Studie se věnuje recepci románu W. G. Sebalda "Austerlitz".
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 2, 20. 1., s. 22-23
Annotation: Esej.
Article
4
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 18, 2010, Heft 1/2, S. 337-353
Annotation: Studie se věnuje epistemologickému napětí mezi estetickou funkcí literatury a její schopností zprostředkovat vzpomínky a dějiny. Jako příkladu...
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 2, 2006, č. 1, leden, s. 24
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jeho překladu prózy W. G. Sebalda Dr. Henry Selwyn (s. 23-30).
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 176, 30. 7., s. 8
Annotation: Recenze prózy T. Límanové, jejíž děj se odehrává v pražské ul. Šporkova, stejně jako děj románu W. G. Sebalda Austerlitz.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 31, 20. 7., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 86-88
Annotation: Recenze románu "Domeček" T. Límanové.
Article
10
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 12, 2014, No. 1, May, p. 62-68
Annotation: Studie poukazuje na potenciál literárních textů sloužit jako "místa paměti" středoevropských totalit 20. století. Zaměřuje se na níže uvedené...
Article
11
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 26, 2015, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze na knihu M. Rebmanna věnované českým vlivům v německojazyčné literatuře, mj. v dílech L. Moníkové a W. G. Sebalda.
Article
12
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada germanistická (R). (Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 21). -- ISSN 1211-4979. -- Roč. 56, 2007, č. 12 (21), s. 147-159
Annotation: Studie z oblasti "transmedial Narratology"; o fotografii jako součásti beletrie, o vztahu fotografického obrazu a textu; na příkladu románu W. G....
Article
13
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- ISSN 1802-6419. -- Jg. 8, 2014, [Bd.] 8, s. 214-217
Annotation: Recenze na sborník prací věnovaných interkulturnímu rozměru německojazyčné literatury; mj. zmíněn L. Winder, M. von Ebner-Eschenbach či W....
Article
14
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2015, č. 28, s. 54-60
Annotation: Autorka se zamýšlí nad otázkami, čím navíc může (autobiografická) fikce ve srovnání s texty historiků přispět k porozumění minulosti....
Article
15
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 15. 2. 2016
Annotation: Kritika knihy esejů V. Cílka "Borgesův svět", v níž se autor zamýšlí obecněji nad odlišnostmi ve způsobu myšlení v přírodních a humanitních...
Article
17
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s překladatelem z němčiny a angličtiny R. Charvátem o překladech německojazyčných autorů.
Article
18
by Thomas, Alfred, 1958-
Published Chicago : The University of Chicago Press, 2010.
Annotation: Monografie představuje české i zahraniční spisovatele píšící o Praze a některé legendy s ní spjaté (Libušina věštba, příběh o golemovi),...
Book
20
by Činátlová, Blanka, 1976-
Published Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Soubor esejí a úvah o textech uvedených spisovatelů, které autorku coby čtenářku různým způsobem ovlivnily; obsahuje Jmenný rejstřík (s....
Book