By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Náchodský zpravodaj. -- R. 1986, únor, s. 6
Annotation: K 95. výročí narození (14. 2. 1890-17. 5. 1970).
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 2, únor, s. 117-118
Annotation: Medailon k 85. narozeninám 14. 2.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 32, 1976, č. 253, 23. 10., příl., s. 5
Annotation: Medailon k 85. narozeninám 14. 2.
Article
5
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 50, 1961, č. 37, 12. 2., s. 5
Annotation: Medailon K 70. narozeninám F. Semerákové 14. 2.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 26, 1961, č. 5, 2. 2., s. 139
Annotation: Medailon tkadleny - básnířky.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 6, 9. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o jubileu F. Semerákové.
Article
8
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Roč. 3, 1976, č. 4, prosinec, s. 1-4
Annotation: Medailon lidové básnířky.
Article
9
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 50, 1961, č. 312, 31. 12., s. 6
Annotation: Poznámka o sbírce Slunečný den; s otištěním básně Naše vodopády.
Article
10
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 38 (6), 1951, č. 1/2, květen, s. 47-48
Annotation: Dělnická poezie je stále živá, příkladem je sbírka Františky Semerákové.
Article
11
In: Od pondělka do neděle. -- S. 75-80
Annotation: Doslov.
Book Chapter
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 234, 6. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 7, 1951, č. 85, 12. 4., s. 4
Annotation: Recenze tří básnických sbírek.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 17, 1961, č. 50, 26. 2., s. 1
Annotation: Zpráva; mj. oceněn J. Alda u příležitosti 60. narozenin za celoživotní pokrokové literární dílo a F. Semeráková vyznamenána Za zásluhy o...
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 20, 1951, č. 22, 31. 5., s. 532-534
Annotation: Recenze tří básnických sbírek autorů, kteří uspěli v soutěži Pracující do literatury.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [65], 1949, č. 96, 24. 4., s. 6
Annotation: Článek o začínajících básnících-dělnících.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 139, 14. 6., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru v klubu spisovatelů, jehož se zúčastnili M. Pujmanová, F. Branislav, F. Semeráková a J. Havel.
Article
20
In: Rozlet. -- ISSN 0483-4828. -- Roč. 1, 1954, s. 5-8
Annotation: Autor radí začínajícím spisovatelům, co vše je třeba pro literární tvůrčí činnost ovládat.
Article