By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 3, 1973, č. 5, s. 109-110
Annotation: Recenze knihy uspořádané K. Sgallovou.
Article
3
by Sgallová, Květa, 1929-, Kolár, Robert, 1977-, Červenka, Miroslav, 1932-2005, Mazáčová, Stanislava, 1931-2020
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.
Annotation: Soubor statí Květy Sgallové zpracovávajících obecné problémy výstavby verše, struktury verše v době národního obrození a ve druhé polovině...
Book
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 1, s. 104
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 9, 1998, č. 1, březen, s. 65-66
Annotation: Recenze antologie starověkých a středověkých textů o literatuře; připomenuta zásluha autora projektu F. Svejkovského.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 154, 1. 7., s. 12
Annotation: Vzpomínka na podzemní bohemistickou "univerzitu" a její protagonisty, mj. K. Sgallovou a M. Červenku; v rubrice Poslední slovo.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 42, 8. 11., s. 2
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 13, 2016, č. 25, s. 167-168
Annotation: Úvodní slovo k Červenkově studii "Základní kategorie pražského literárněvědného strukturalismu" a vzpomínkovým črtám K. Sgallové a M....
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 128, 2. 6., příl. Orientace, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 3, s. 405-408
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 3, s. 408-412
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 78, 2017, č. 4, listopad, s. 322-332
Annotation: Studie se zabývá užíváním předpon v českém sylabotónickém trocheji. Autoři testují hypotézu formulovanou M. Červenkou, K. Sgallovou a P....
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 6, 13. 6., s. 78-81
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 192
Annotation: Vzpomínky na literárního historika a vysokoškolského pedagoga F. Vodičku. Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
online
Webarchiv
In: Voknoviny. -- Č. 4 [23], 1990, 24. 1., s. [2]
Annotation: Informace o historii večerní univerzity českého jazyka a literatury probíhající od r. 1988 "v podzemí".
Article
16
Published [Praha] : Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, 2019.
Annotation: Sborník, jehož příspěvky se zabývají analýzou poezie na základě kvantitativních metod, od popisných statistik až po metody vektorové analýzy...
Book
17
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 30, 1969, č. 1, s. 57-59
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 351-355
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 448-452
Annotation: Recenze posledního svazku sborníků vzniklých v rámci pravidelných konferencí mezinárodního projektu slovanské porovnávací metriky.
Article
20
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 38, 1969, č. 2, s. 322-326
Annotation: Recenze.
Article