By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 17, 23. 4., s. 9-10
Annotation: Též o novelách K. S. Sen o mém otci (1968) a Sen o mně (1970) a o jeho eseji Evangelium podle Josefa Flavia (1991).
Article
2
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 125, 30. 5., s. 4
Annotation: Heslo.
Article
3
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 4, 1993, č. 123, 29. 5., příl. MS-den na víkend, s. 3
Annotation: O své práci rabína a spisovatele.
Article
4
In: Knihy 93. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 3, 1993, č. 22, 7. 6., s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 7. 3., s. 18-20
Annotation: Rozhovor.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 26, 2.-8. 7., s. 4
Annotation: O prozaickém a dramatickém díle K. S.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 233, 3. 10., příl. Nedělní LN, s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
8
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 249, 22. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Metropolitní telegraf. -- Roč. 1, 1992, č. 70, 19. 11., s. 9
Annotation: Rozhovor s biografickou poznámkou.
Article
11
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 253, 10. 11., s. 10
Annotation: Biografická poznámka.
Article
12
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 54, 1992, č. 12, prosinec, s. 2
Annotation: Medailón u příležitosti inaugurace v Praze 9. 11.; s otištěním slavnostního projevu K. S. Jediné, co rozhoduje, je čistý záměr (s. 3).
Article
13
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 29, 1993, č. 3, 19.-25. 1., s. 12-13
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1993, č. 2, 26. 1., s. 5
Annotation: Biografická poznámka.
Article
15
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 266, 12. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 22, 1990, č. 51, 14. 12., s. 3
Annotation: U příležitosti jeho návratu do Československa.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 230, 1. 12., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 22, 31. 10., s. 22
Annotation: Stížnost na agenturu DILIA.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 23, 14. 11., s. 2
Annotation: Stanovisko ředitele agentury k stížnosti K. S. (S, č. 22).
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 46, 14. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article