By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 15, 14. 4., s. 12; č. 19, 12. 5., s. 12
Article
2
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 1 (39), 1946, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 429-430
Annotation: Zpráva o státním knihovnickém kurzu pro knihovnické inspektory, jehož cílem bylo doplnit a prohloubit praktické znalosti inspektorů. Kurz probíhal...
Article