By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


8
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 21, 8. 10., s. 11
Annotation: Poznámka k ukázkám z cyklu Poetické pletky.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 18, 30. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 147-148
Annotation: Janko Silan: Piesne zo Ždiaru. Vydalo Verbum v Košiciach 1947 jako první svazek edice Lux. Autor referátu sbírku pana: Silan Janko hodnotí jako "vyzrálou,...
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1967, č. 20, 11. 5., s. 1
Annotation: Rozhovor k vydání knihy.
Article
12
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 9, 2002, č. 1/3, s. 63-66
Annotation: Studie o životě a díle J.S. a jeho vztahu k osobnostem české katolické moderny; připojeny výbory z jeho dopisů z let 1969-71 a básní (s. 68-69).
Article
13
In: Fragment [samizdat]. -- R. 1987, č. 1, s. [3]-[19]
Annotation: Básně a dva úryvky z knihy "Dom opustenosti", přičemž jeden z nich je věnován snu o J. Demlovi; doplněn je medialon autora a jeho bibliografie;...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 371-380
Annotation: Studie o textologických strategiích využitých J. Paštekou při přípravě sebraného díla J. Silana. Autor se soustřeďuje na edici tří básnických...
Article
15
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 175-191
Annotation: Studie se děli na dvě části. První se věnuje možnostem využití podnětů vycházejících z fenomenologie jako metodologických nástrojů pro...
Article
17
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 341-343
Annotation: Referát o slovenské katolické moderně. Autor zde popisuje, jak se rozrůstá a nabývá na významu, kdo do ní patří a jak píše. Mj. zmíněni:...
Article
18
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 2, s. 18-25
Annotation: Článek o literární tvorbě slovenských tvůrců, mj. J. Silana, Š. Sandtnera, J. Smreka, D. Tatarky, P. Hrúze, I. Kadlečíka, H. Ponické, M. M....
Article
19
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 100
Annotation: Souhrnné pojednání o slovenské poezii v letech 1939-1946.
Article
20
Published Brno : Státní vědecká knihovna, 1991.
Annotation: Soubor medailónů uvádí esej: Ponická Hana, Kto si čo zvolí (s. 6-12) a studie: Bžoch Jozef, Náčrt dějin slovenské literatury 1945-1990 (s....
Book