By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Československý týdeník. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 8. 9., s. 1
Annotation: Sixty-Eight Publishers; zhodnocení činnosti, ukončené poslední schůzí správní rady 23. 6. 1994.
Article
2
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. [1], 1990, č. 6, prosinec, s. 16-18
Annotation: Rozhovor s bratrem nakladatelky, mj. o jeho podíle na činnosti Sixty-Eight Publishers.
Article
3
In: Labyrint. -- Roč. 1, 1991, č. 5, s. 1-2
Annotation: Rozhovor o nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 230, 2. 10., s. 11
Annotation: Vzpomínky na začátky nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
5
by Reeves, John, 1926-
Published Toronto : [vl. n.], 1975.
Annotation: Rozhlasové pásmo na námět z české historie. Anglický podnázev v tiráži: A radio feature in prose and verse, Distribuce: Sixty-Eight Publishers....
Book
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 189, 13. 8., příl. Nedělní LN, č. 32, s. 5
Annotation: Sixty-Eight Publishers; zhodnocení jeho významu.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 1, 17. 2., s. 52-58
Annotation: Rozhovor o svobodě, českých emigrantech v Americe a úloze spisovatele.
Article
8
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 19, 1984/1985, č. 73, [říjen 1984], s. 199-204
Annotation: O nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
9
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 7, 1985, č. 6, prosinec, s. 24-25
Annotation: O výtvarném zpracování obálek knih ze Sixty Eight Publishers.
Article
10
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 7, 1974, č. 7/8, 6. 7., s. 21-22
Annotation: O exilových nakladatelstvích, zejména o Sixty-Eight Publishers.
Article
11
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 9, 1976, č. 9, 5. 9., s. 21-22; č. 10, 5. 10., s. 22-23
Annotation: O vzniku a prvních letech nakladatelství Sixty-Eight Publishers; část seriálu Čs. exilová nakladatelství se sama představují.
Article
12
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 18, 1985, č. 12, 13. 12., s. 26-28
Annotation: O činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
13
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 25, 30. 1., příl. Maxi magazín pro ženy, 5, č. 5, s. 14
Annotation: Vzpomínky H. W. na svou práci v nakladatelství Sixty-eight publishers.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 231, 1. 10., příl. Národní 9, č. 40, s. 3
Annotation: K sedmdesátinám 27. 9. 1924. Mj. o významu exilového nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 290, 9. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor o jejich literární činnosti a o nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 265, 12. 11., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Přehled; mj. k obsahu č. 11/2011 časopisu Dějiny a současnost.
Article
17
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2007, č. 1/2, [únor], s. 31
Annotation: Článek - kritika politických názorů americké tenistky, zmiňující mj. financování nakladatelství Sixty-Eight Publishers a (ne)účast některých...
Article
18
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1], 1971, č. 6, listopad, s. 32-35
Annotation: Index, Sixty-Eight Publishers; přehled edičních plánů nově založených nakladatelství.
Article
19
In: Masarykův lid. -- Roč. 9, 2003, č. 3, říjen, s. 26
Annotation: Přetisk dopisu J. Pejskarovi (datováno Ve Vancouveru, 12. 5. 1983), mj. o edičním programu nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu; v rubrice...
Article
20
In: Československý týdeník. -- Roč. 4, 1993, č. 17/18, 26. 8., s. 6
Annotation: Přetisk recenze z časopisu Nový domov, Toronto. Též o dalších plánech nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article