By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: My 47. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1947, č. 11, 15. 3., s. 4
Annotation: Čánek srovnávající roky po světových válkách z hlediska lteratury.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 255, 1. 11., s. 6
Annotation: Článek rekapitulující debatu členů skupiny 42 o literatuře a umění odehrávající se v rámci cyklu večerů mladé poezie v Umělecké besedě.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 255, 1. 11., s. 4
Annotation: Článek rekapitulující debatu členů skupiny 42 o literatuře a umění odehrávající se v rámci cyklu večerů mladé poezie v Umělecké besedě.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 255, 1. 11., s. 4.
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru mladé poesie, na kterém se představili se svojí tvorbou umělci Skupiny 42.
Article
5
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 11, 2001/2002, č. 1, 28. 9. 2001, Literární a výtvarná příloha, s. 1-2
Annotation: Rozhovor doplněný výběrem z básní J. H. (s. 1).
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 4, 1948, č. 15, 18. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou Helenou Hodačovou.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 46, 7. 11., s. 9
Annotation: Zpráva o pořadu Sny, ve kterém zazní poezie J. Haukové.
Article
8
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 50, 1947, č. 266, 15. 11., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o proběhlém literárním večeru s účastí básníků ze Skupiny 42.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 8, 19. 4., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 11, listopad, s. 35-36
Annotation: Komentář ke knize J. Hanče "Zanechané listy", která obsahuje Hančovu dosud neznámou korespondenci z let 1959-1962. Vydání "Zanechaných listů"...
Article
11
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 10. 10. 2019
Annotation: Komentář ke knize J. Hanče "Zanechané listy", která obsahuje Hančovu dosud neznámou korespondenci z let 1959-1962. Vydání "Zanechaných listů"...
Article
12
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 20. 12. 2005
Annotation: Nekrolog básnířky J. Haukové.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 255, 31. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 44, s. 2
Annotation: Vzpomínka na K. Lhotáka.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 44, 5.-11. 11., s. 4
Annotation: Recenze svazku obsahujícího rané knižně vydané sbírky Křestný list, Ódy a variace, Limb a jiné básně, Sedm kantát, Dny v roce a v roce 1949...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 149, 28. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 26, s. 1, 3
Annotation: Portrét.
Article
16
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 51, 1948, č. 10, 13. 1., s. 5
Annotation: Stať se věnuje cyklu literárních večerů, na nichž se scházely mladé básnické skupiny: Ohnice, katolické skupina, Skupina 42.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 24, 2017, č. 43, 16. 10., s. 82-83
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 4, s. 157-164
Annotation: Studie ke 100. výročí narození J. Koláře, o jeho životě a díle, doplněné citáty z Kolářových děl.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 125, 30. 5., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Medailon sochaře se širším záběrem na Skupinu 42.
Article
20
In: My 47. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1947, č. 50, 12. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o konci cyklu přednášek Umělecké besedy o mladé poesii.
Article