By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 285-288
Annotation: Vlastní medailón.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 2, únor, s. 103-106; č. 3, březen, s. 159-164
Annotation: Dokončení seriálu z minulého ročníku; kapitoly Zbigniew Rychlicki (č. 2), Krüss James (č. 3).
Article
3
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 23, 1990, č. 5, listopad, s. 100
Annotation: O setkání s ním 17. 5. jako s šéfredaktorem: Zlatý máj.
Article
4
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 2, s. 41-42
Annotation: Medailonek.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 11, 10. 3., s. 78
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 50, 15. 12., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svoboda. -- Roč. 77, 1968, č. 15, 17. 1., s. 5
Annotation: O písemných ohlasech dětí na nedokončené pohádky Z. K. S. v časopise Mateřídouška.
Article
8
In: Nedopsaný příběh o Pohádkáři a Paní V.. -- ISBN 978-80-00-05972-3. -- S. 74-76
Annotation: Doslov o setkání autorky se Z. K. Slabým, o jejich pozdější spolupráci, o jeho povaze a jeho díle.
Book Chapter
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 93
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o Z. K. Slabém.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 22, 26. 10., s. 40
Annotation: Ironická glosa v rubrice Eskalátor k hudební publicistice Z. K. Slabého v časopisu His Voice; s četnými citacemi.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 19, 1967, č. 1, leden, s. 21-22
Annotation: O pohádkové knize vzniklé z popudu Z. K. S. a s autorským podílem devíti světových autorů.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 8, říjen, s. 490-492
Annotation: K výsledkům dětské tvořivosti v dotváření pohádek Z. K. Slabého.
Article
13
In: Nová Pravda. -- ISSN 1803-1641. -- Roč. 1, 1990, č. 182, 7. 8., s. 5
Annotation: Medailón k 60. naroueninám Z. S. (9. 8.), nového šéfredaktora časopisu Zlatý máj.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 6-9; č. 2, červen, s. 57-61; č. 3, září, s. 104-106
Annotation: Vzpomínka v seriálu Šéfredaktoři Zlatého máje vzpomínají (k 40. výročí založení časopisu Zlatý máj).
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 50, 15. 12., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 8, 20. 2., s. 5
Annotation: O pronikání pohádkových motivů do současné dětské literatury; též recenze pohádky Z. K. Slabého Tři banány.
Article
17
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 90, 1965/1966, č. 4, prosinec 1965, s. 256
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 2, únor, s. 78-80
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 89, 1964/1965, č. 7, březen 1965, s. 447-448
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 6/7, červen/červenec, s. 311-312
Annotation: Recenze.
Article