By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 165, 16. 7., s. 10
Annotation: Polemika s jazykovědným sloupkem J. Slomka.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 12, 24. 3., s. 2
Annotation: Glosa ke Knihovničce LtN J. Slomka (v č. 10/1999); o slušné úrovni kulturní publicistiky v bývalých armádních časopisech (uveden Čs. voják).
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1994, č. 3, s. 117-118
Annotation: Kritika jeho recenze sborníku Průvodce po fondech literárního archívu PNP (Literární noviny 1994, č. 16).
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 21, 23. 5., s. 88
Annotation: Odpovědi J. Slomka na formalizovaný sled anonymních otázek.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 39, 30. 9., příl. Kmen, č. 39, s. 2
Annotation: Replika na článek Slomek Jaromír, Kontext? Kritéria? (Tvorba, příl. Kmen č. 37).
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 46, 23. 2., s. 11
Annotation: Polemická reakce bývalého ministra kultury na jazykový sloupek J. Slomka Bordel na kolečkách (LN 17. 2. 2007), kritizující jazykovou pokleslost...
Article
7
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 28, březen, s. 108
Annotation: Kritika kulturní rubriky Lidových novin, jejímž spolutvůrcem je J. Slomek, pravidelný přispěvatel ankety Never more.
Article
8
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 29, červen, s. 120-121
Annotation: Rozbor Kulturního diáře Jaromíra Slomka, vycházejícího ve čtvrtečních LN.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 98, 26. 4., s. 16
Annotation: Minirecenze; autorská šifra patří zřejmě J. Slomkovi.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 16, prosinec, s. 20
Annotation: Omluva V. Daňka za nařčení, že J. Slomek zkomolil jeho text odevzdaný do redakce LN.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 30, 29. 7., s. 2
Annotation: Polemická glosa k soudu J. Slomka o knize s romskou tematikou.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 166, 19. 7., s. C5
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 30. 4., s. 6
Annotation: Glosa autora předmluvy díla, kritizovaného J. Slomkem (LtN č. 11/1997); Slomkova odpověď připojena.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 2
Annotation: Slomek Jaromír; polemika s jeho kritikou (LtN, č. 18) a komentářem (LtN, č. 25).
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 8, 10. 2., s. 28
Annotation: Nesouhlas M. V. s udělením "ocenění" Never more za sborník Pocta Rudolfu Hrušínskému, jehož se jí dostalo od: Slomek Jaromír (Reflex č. 1/2,...
Article
16
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 275, 26. 11., s. 8
Annotation: Slomek Jaromír; jejich spor o to, zda se J. S. vyjádřil o časopisu Labyrint jako o "amatérštině".
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 47, 21. 11., s. 2
Annotation: Slomek Jaromír; obrana proti jeho kritickým výtkám (LtN, č. 41, 44).
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 49, 27. 2., s. 5
Annotation: Polemika s glosou J. Slomka Koho zajímá Fučík? (Týden, 25. 2. 2008).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 43, 26. 10., s. 2
Annotation: Kritická glosa k článku J. S. Avignonská výzva a české farizejství (Lidové noviny, 9. 10.), polemizujícím s článkem balkanisty: Pelikán Jan...
Article
20
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 32, 2017, č. 106, březen, s. 210-211
Annotation: Glosa otištěná v bloku Spoušť 2016 (s. 193-234), ve kterém redakce RR přináší výběr z glos, které pod hlavičkou Spoušť vyšly na www.bubinekrevolveru.cz...
Article