By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 12, 9. 6., s. 14
Annotation: Článek o budově Slováckého divadla.
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 30
Annotation: Soubor krátkých zpráv nejen z regionální kultury, mj. o 480. repríze inscenace "Rychlé šípy" ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti či...
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 22, 22. 12., s. 15
Annotation: Rozhovor se starostou Uherského Hradiště S. Blahou o výběrovém řízení ředitele Slováckého divadla.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 18, 27. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor o prvním roce v pozici ředitele Slováckého divadla a budoucnosti divadelního souboru.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 19, 10. 11., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s dramaturgyní Slováckého divadla I. Šulajovou o její profesi a současném směřování divadla.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 3, 11. 12. 1957, s. 7
Annotation: Poznámky o neexistujícím divadle v Kroměříži a o problémech, které provázejí jeho (započatou) stavbu.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 52, 2. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o uvedení hry F. Šrámka "Měsíc nad řekou".
Article
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 17. 4. 2021
Annotation: Zpráva o finanční situaci českých divadel během koronavirové krize.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 71, 1956, č. 89, 13. 10., s. 4
Annotation: Zpráva o chystaném uvedení hry J. K. Tyla ve Slováckém divadle.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 65, 18. 3., s. 11
Annotation: O kontaktu E. Jelinekové se souborem divadla v Uherském Hradišti u příležitosti příprav inscenace její hry Bambiland.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 205, 2. 9., s. 3
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 5, leden, s. 367-368
Annotation: Referát o divadelním představení zahraném v srpnu 1977 frekventantům lázeňského pobytu v Luhačovicích.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 97, 21. 4., s. [6]
Annotation: Informační glosa.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 94, 1979, č. 76, 30. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Uherském Hradišti.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 261, 9. 11., s. 4
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 9, 26. 4., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 7, 4. 4., s. 5
Annotation: Referát.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 89, 15. 4., s. 3
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 12, 1956, č. 257, 24. 10., s. 3
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
20
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 28, 2017, č. 5, s. 95-99
Annotation: Referát.
Article