By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Slovenská akadémia vied." » "Slovenská akadémia ved.", "Slovenská akadémia view."
1
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 81, 1972, č. 6, s. 306-314
Annotation: Soupis týkající se mj. literární vědy.
Article
2
Published Praha : Academia, 1972.
Annotation: Stručné charakteristiky výzkumných úkolů, zahrnují mj. práce literárněvědné.
Book
3
In: Lidové noviny. -- Roč. 50, 1942, č. 374, 25. 7., s. 4
Annotation: Zpráva o založení a organizačním uspořádání Slovenské akademie.
Article
5
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 170
Annotation: Referát o prezentaci níže zmíněné knihy 26. 9. 2012 v ÚSL SAV.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 105, 1989, č. 3, s. 100-105
Annotation: Překlad příspěvku na konferenci Kontexty českého a slovenského umenia (8. 11.-11. 11. 1988, uspořádal Umenovedný ústav SAV).
Article
7
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 2, s. 145-146
Annotation: Zpráva o pracovním semináři uspořádaném 15. 4. 2018 v Bratislavě u příležitosti 90. narozenin slovenské folkloristky V. Gašparíkové.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 281-282
Annotation: Referát o konferenci k 5. výročí úmrtí P. Jilemnického v ÚSL SAV v Bratislavě 26. 5. 1954.
Article
9
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 2, s. 137-140
Annotation: Článek k desátému výročí založení Slovenskej akadémie vied (a ČSAV), mj. k historii SAV, dosaženým výsledkům a plámům do budoucna.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 5, 1957, č. 1, březen, s. 97-99
Annotation: Recenze sborníku z konference o životě a díle L. Štúra (5.-7. 12. 1955, Bratislava), která se konala k příležitosti 140. výročí jeho narození...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 265-267
Annotation: Zpráva o semináři "Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016", která se konala 21.2.2017 na Ústavu slovenské literatury SAV.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 406-408
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 326-327
Annotation: Zpráva o konání vědeckého semináře "Literatúra očami Ruda Brtáňa" (16. 5. 2019).
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 6. 5. 2015
Annotation: Zpráva o konání Dne se slovenskou literaturou (14. 5. 2015).
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 323-325
Annotation: Zpráva o konání semináře "Aktuálne problémy textológie" (14. 6. 2018).
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 127-128
Annotation: Referát ze sympozia (20.-24. 11. 2017, Bratislava).
Article
18
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 4, p. 103-104
Annotation: Zpráva o připravované konferenci (10.-12. 4. 2014).
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 302-313
Annotation: Studie o textologické a ediční přípravě a zpracování poznámkového aparátu ve vybraných svazcích edice Knižnica slovenskej literatúry připravované...
Article
20
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 4, p. 102-103
Annotation: Zpráva o připravované konferenci.
Article