By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 281-282
Annotation: Referát o konferenci k 5. výročí úmrtí P. Jilemnického v ÚSL SAV v Bratislavě 26. 5. 1954.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 265-267
Annotation: Zpráva o semináři "Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016", která se konala 21.2.2017 na Ústavu slovenské literatury SAV.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 326-327
Annotation: Zpráva o konání vědeckého semináře "Literatúra očami Ruda Brtáňa" (16. 5. 2019).
Article
4
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 6. 5. 2015
Annotation: Zpráva o konání Dne se slovenskou literaturou (14. 5. 2015).
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 323-325
Annotation: Zpráva o konání semináře "Aktuálne problémy textológie" (14. 6. 2018).
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 127-128
Annotation: Referát ze sympozia (20.-24. 11. 2017, Bratislava).
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 302-313
Annotation: Studie o textologické a ediční přípravě a zpracování poznámkového aparátu ve vybraných svazcích edice Knižnica slovenskej literatúry připravované...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 4, s. 340-343
Annotation: Referát o 7. ročníku semináře pořádaného 29. 4. 2014.
Article
9
Published Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014.
Annotation: Kolektivní monografie sonduje v čem z dosavadního slovenského literárního výzkumu pokračovat, na co navazovat a co revidovat; se seznamem autorů...
Book
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 186-192
Annotation: Studie o stavu výzkumu pozůstalosti A. Gwerkové-Göllnerové. Autorka zohledňuje postřehy, které přinesl mezinárodní seminář na Ústavu slovenské...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 164-165
Annotation: Zpráva o mezinárodní konferenci "Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky", která se konala 28.9.2016 na Ústavu slovenské literatury SAV.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 65-66
Annotation: Zpráva o konání semináře "Modernizmus v slovenskej literatúre 1900-1948" (11. 12. 2018).
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 4, s. 338-345
Annotation: Studie k projektu edice korespondence J. Kollára (projekt ÚSL SAV Listy Jána Kollára II. - III.).
Article
14
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 5/6, s. 84-87
Annotation: Článek. Příspěvek přednesený na semináři "Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2012- 2014" (Bratislava, 2014). Doplněno o bio-bibliografickou...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 268-271
Annotation: Referát o konferenci konané v Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě ve spolupráci s FF JČU 3.-4. 5. 2012.
Article
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 245-246
Annotation: Zpráva o konání semináře "Vladimír Petrík: člověk a literatúra" (21. 3. 2019) v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 2, s. 173-178
Annotation: Recenze sborníku níže uvedené konference konané pod záštitou ÚSL SAV v říjnu 2010.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 445-449
Annotation: Recenze sborníku z konference pořádané Ústavem slovenskej literatúry SAV 19. 5. 2011.
Article