By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Banská Štiavnica (Slovensko) ge128713 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 269, 17. 11., s. 1-2
Annotation: Fejeton o Banské Štiavnici a rozvoji Slovenska.
Article
2
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 43, 20. 2., s. 1-2
Annotation: Fejeton o návštěvě konference v Bratislavě.
Article
3
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 202, 30. 8., s. 1-2
Annotation: Fejeton o Slovensku, zvláště o Dämenové.
Article
4
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 222, 23. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o návštěvě slovenské Oravy.
Article
5
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Lípa slovanská. -- Roč. 1, 1848, č. 1, 2. 10., s. 2
Annotation: Autor vyslovuje vřelé sympatie k Slovákům, kteří bojují nejen pro sebe, nýbrž i v zájmu všech slovanských národů.
Article
6
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 4/5, duben/květen, s. 54-56
Annotation: Pisatel nachází paralely mezi roztržkou Čechů a Slováků v r. 1846 a současným odtržením Slovenska v r. 1939. Nabádá však veřejnost, aby...
Article
7
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Čas. -- Roč. 25, 1911, č. 59, 27. 2., příl. Pondělník, s. 1
Annotation: Pomoc zahraničních bratří. Finanční organisace. Souběžný proud v literatuře. O slovenských problémech ekonomických propojených vzájemnou...
Article
8
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 131, 6. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o Čechách a Slovensku.
Article
9
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 148, 29. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o Slovensku.
Article
10
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 220, 20. 9., s. 1-2
Annotation: Fejeton o Slovensku.
Article
11
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [3], 1955, s. 94-95
Annotation: Báseň.
Article
12
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 14, 17. 1., s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
13
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [1], 1953, s. 11-12
Annotation: Báseň.
Article
14
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [1], 1953, s. 105-106
Annotation: Báseň.
Article
15
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [5], 1957, s. 187-188
Annotation: Báseň.
Article
16
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 237, 9. 10., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
17
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 21. 1., s. 1
Annotation: Úvaha o slovenské autonomii a nové ústavě.
Article
18
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 7, 9. 1., s. 1
Annotation: Úvaha nad dopisy z Čech a Slovenska týkající se Slovenska.
Article
19
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 11, 1955, č. 237, 2. 10., s. 5
Annotation: Úryvek z knihy "Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska".
Article
20
...Slovensko ge128580 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 10, 12. 1., s. 1
Annotation: Úvaha o dopisech čtenářů o Slovensku.
Article