By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 257, 4. 11., s. 8
Annotation: Vyznání autora literární postavě J. Škvoreckého; v rubrice Oblíbený hrdina.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 3, s. 105-111
Annotation: Studie k literárnímu odkazu J. Škvoreckého; zejm. k jeho literárnímu vývoji a dvěma liniím jeho tvorby - dokumentární a existenciální.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 8, 26. 4., s. 1, 4
Annotation: Hašek Jaroslav, Osudy dobrého vojáka Švejka; srovnání obou románových hrdinů; též o vývoji postavy Dannyho v dalších dílech J. Škvoreckého.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 40, 27. 9., s. 1 a 10
Annotation: Esej o styčných bodech Škvoreckého literární postavy a osobnosti Magora; též recenze prózy S. Moce s doporučujícím doslovem J. Škvoreckého.
Article
6
In: Korejští bohemisté o české literatuře a jazyce : 2003-04. -- S. [239]-[262]
Annotation: Studie se zabývá uvedenými romány a prozaickými knihami J. Škvoreckého řadícími se do "cyklu Dannyho Smiřického"; s korejským resumé (s....
Book Chapter
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 4. 1., s. A3
Annotation: Nekrolog J. Škvoreckého. Doplněno o přehled jeho děl, stručný životopis J. Š. a výběr z jeho citátů.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 103-119
Annotation: Studie srovnává verzi románu Zbabělci Josefa Škvoreckého z roku 1958 s nedávno vydaným rukopisem z roku 1949, k edičním zásahům autora před...
Article
9
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2020, listopad, s. 48
Annotation: Zpráva o rozhovoru s P. Kroutilem, který v televizním seriálu "Prima sezóna" ztvárnil postavu Dannyho Smiřického.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 59, 11. 3., příl. Magazín Dnes, č. 10, s. 55
Annotation: Článek o literárním hrdinovi próz J. Škvoreckého (v souvislosti s níže zmíněnou filmovou adaptací jeho prózy).
Article
11
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [32], zima 1985, s. [33]-[37]
Annotation: Recenze na film "Faunovo velmi pozdní odpoledne", srovnávající Fauna, zástupce odcházející generace, s Dannym Smiřickým, literární postavou...
Article
12
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2018, prosinec, s. 28- 33
Annotation: Projev.
Article
13
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 81-87
Annotation: Stať o románu J. Škvoreckého "Příběh inženýra lidských duší". Autor připomíná též některé aspekty Škvoreckého poetiky, jež lze sledovat...
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 5, 4. 2., s. 60-63
Annotation: Článek se věnuje reálným předobrazům literárních postav z níže uvedených knih.
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 9, 15. 11., s. 50-57
Annotation: Článek rekonstruující životní osudy dívek - reálných předobrazů postav románů J. Škvoreckého; založeno mj. na vzpomínkách J. Fibírové-Vojtíškové...
Article
16
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2011, č. 1, s. [145]-159
Annotation: Studie o způsobech identifikace a reinterpretace romantické tradice v románu "Příběh inženýra lidských duší" J. Škvoreckého. Autorka se soustřeďuje...
Article
17
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 327-349
Annotation: Studie se zabývá analýzou románu "Zbabělci" J. Škvoreckého v kontextu hrdinského paradigmatu české kultury. Autorka upozorňuje na další literární...
Article
18
by Pejčoch, Ivo, 1962-2019
Published Cheb : Svět křídel, 2015.
Annotation: Kniha se věnuje reálným předobrazům literárních postav z níže uvedených knih; obsahuje Literaturu (s. 157-158).
Book
19
by Hájek, Igor, 1931-1995, Čulík, Jan, 1952-
Published Praha : Dokořán, 2007.
Annotation: Výbor z anglicky psaných statí (s výjimkou textu Záznamy všedních dní) českého bohemisty a anglisty I. Hájka: Tradice české literatury: prokletí...
Book