By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 46, 12. 11., s. 61
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky básní "Vnitřní Mongolsko".
Article
2
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 3, 14. 6., s. 71
Annotation: O své básnické tvorbě; s otištěním básní Hádanky na doma (s. 70-71), překladů Ze staroanglických hádanek Exeterské knihy (s. 71-73) a s...
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 1, s. 93
Annotation: Biografická poznámka k otištěným veršům Silva rerum (s. 92-93).
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 222, 22. 9., s. D6
Annotation: Poznámka k ukázce z básní D. Soukupa.
Article
6
by Soukup, Daniel, 1976-
Published Praha : Odeon, 2020.
Annotation: Sbírka básní; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka).
Book
7
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 10, říjen, s. 35-36
Annotation: Recenze na sbírku básní D. Soukupa "Vnitřní Mongolsko".
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 16. 3. 2008
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Výhled do skály. -- 4. s. obálky
Annotation: Poznámka ke sbírce; - s biografickou poznámkou o autorovi (s. 69), s jeho fot. (s. 68).
Book Chapter
11
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 21, 9. 10., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
13
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 6. 2007
Annotation: Rozhovor s redaktorem časopisu "Rukopis" mj. o tvůrčím psaní; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 36, 2014, č. 4, duben, s. 47
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 49, s. 272-277
Annotation: Recenze.
Article
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 10. 2013
Annotation: Recenze publikace zabývající se stereotypizací příslušníků romského etnika ve vesnické próze 19. století.
Article
17
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 5, 2013, č. 1, červen, s. 131
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 186
Annotation: Anotace.
Article
19
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 49, 2009, č. 1, s. 148-149
Annotation: Recenze Soukupovy časopisecké studie (Česká literatura, 2009/3).
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., s. 49
Annotation: Anketa; soubor odpovědí na otázku: Nabídka toho, co dělat - zvlášť pro mladého člověka -, je dnes přepestrá. Proč jste se vrhli zrovna na...
Article