By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 186
Annotation: Anotace.
Article
2
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 49, 2009, č. 1, s. 148-149
Annotation: Recenze Soukupovy časopisecké studie (Česká literatura, 2009/3).
Article
3
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 17, 2018, č. 1, s. 62-63
Annotation: Recenze publikace "Židé v diaspoře" J. Buxbauma.
Article
4
5
7
8
9
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 265-268
Annotation: Referát o online konferenci; bio-bibliografická poznámka o autorovi referátu připojena na s. 277.
Article
10
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 27. 11. 2013
Annotation: Referát o konferenci "Na okraj Kroniky české", kterou uspořádalo Oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR, v. v. i. dne 14. 11. 2013.
Article