By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2017, říjen, s. 40
Annotation: Zpráva o konání dvou valných hromad Společnosti Josefa Škvoreckého.
Article
2
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2020, listopad, s. 47
Annotation: Zpráva o přeložení termínu valné hromady Společnosti Josefa Škvoreckého způsobeném pandemii Covid-19.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 51, 2. 3., s. 9
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; o jejích dalších plánech.
Article
4
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. [1], 1990, č. 2/3, květen, s. 1
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; o činnosti za prvé čtyři měsíce její existence.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 0862-7495. -- Roč. 1, 1990, č. 8, 23. 7., s. 6
Annotation: Rozhovor o: Společnost Josefa Škvoreckého s jejím zakladatelem.
Article
6
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 44
Annotation: Zpráva.
Article
7
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 1
Annotation: Otisk dopisu Z. Salivarové, který je adresovaný Společnosti Josefa Škvoreckého.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 193, 19. 8., s. 8
Annotation: Zpráva o ceně (vítěz bude vyhlášen v listopadu 2015) a o Společnosti J. Škvoreckého.
Article
9
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 94, 1991, č. 7, 13. 2., s. 12
Annotation: Úvaha o školní četbě; připojen ediční plán: Společnost Josefa Škvoreckého na r. 1991.
Article
10
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 5, 1994, č. 1, září, s. 3
Annotation: O periodicitě čtvrtletníku; též o dalších vydavatelských záměrech Společnosti Josefa Škvoreckého.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 9
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; k její činnosti a bulletinu Danny.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 208, 4. 9., s. 13
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; rozhovor s jejím předsedou, mj. o vydavatelských plánech společnosti. - Škvorecký Josef.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 7, červenec, s. 214-216
Annotation: O jejich návštěvě a o činnosti sdružení Společnost Josefa Škvoreckého (s připojenou členskou přihláškou); Salivarová Zdena.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 33, 10. 4., s. 5
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; o jejím založení na valné hromadě 1. 4. a o jejím časopise Danny.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 38, 14. 10., s. 3
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; souborná zpráva o vydavatelské činnosti, zejména o právě vydaných sešitech: Škvorecký Josef, Jaká vlastně...
Article
16
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 3, 1992, č. 6, 10. 12., s. 89
Annotation: Glosa k ediční činnosti: Společnost Josefa Škvoreckého.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 20, 24. 1., s. 5
Annotation: Soubor glos, mj. k novým vydáním próz L. K. a k činnosti organizace Společnost Josefa Škvoreckého.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 248, 23. 10., s. 9
Annotation: Přehledová recenze několika knižních titulů J. Š. a brožur: Společnost Josefa Škvoreckého.
Article
20
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 6, 1995, září, s. 91
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; o změně jejího bulletinu ve sborník; s podtitulem V zrcadle kritiky obsahuje přetisky článků o Josefu Škvoreckém...
Article