By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 14, 3. 4., s. 4
Annotation: Glosa k 50. výročí založení Spolku českých bibliofilů.
Article
2
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 47, 1991, č. 51, 1. 3., příl. Jihočeská pravda pro volné dny, č. 9, s. 8-9
Annotation: O historii a dnešní činnosti: Spolek českých bibliofilů.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 134, 10. 6., s. 8
Annotation: Referát o výstavě k jubileu SČB (Kabinet knižní kultury, Národní muzeum v Praze 22. 5. - 15. 9. 1998).
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 13, 29. 3., s. 12
Annotation: Poznámka k 50. výročí založení spolku 30. 3.
Article
6
In: Venkov. -- Roč. 35, 1940, č. 173, 26. 7., s. 6
Annotation: Referát o 2. díle sborníku; vydává Spolek českých bibliofilů, Praha 1940.
Article
7
In: Vitrinka. -- Roč. 7, 1929/1930, č. 2, prosinec 1930, s. 75
Annotation: Vitrinka se stala spolkovým časopisem: Spolek českých bibliofilů. Na duchu listu se nic nezmění, práci redaktora usnadní redakční rada, rovněž...
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 144, 21. 6., s. 5
Annotation: Článek o valné schůzi Spolku českých bibliofilů v Savarinu.
Article
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 1, 2000, č. 2, s. 8-9
Annotation: Kritický komentář k edičním počinům SČB.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2011, č. 2, s. 79-81
Annotation: Zápis; zejm. k činnosti SČB v roce 2010 a plánech na rok 2011.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 47, září, s. 60-62
Annotation: Článek k 100. výročí založení SČB.
Article
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2007, č. 1/2, s. 44-45
Annotation: Zpráva o činnosti olomoucké skupiny Spolku českých bibliofilů.
Article
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2007, č. 1/2, s. 45-46
Annotation: Zápis z Valné hromady SČB z 12. 5. 2007.
Article
15
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2007, č. 1/2, s. 47-48
Annotation: Přetisk Usnesení Valné hromady SČB z 12. 5. 2007.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 35, 30. 8., s. 7
Annotation: K 80. výročí založení Spolku čes. bibliofilů.
Article
17
In: Venkov. -- Roč. 30, 1935, č. 263, 12. 11., s. 6
Annotation: Referát o sjezdu bibliofilů v Praze, bibliofilských tiscích vydaných ke sjezdu a valné hromadě: Spolek českých bibliofilů.
Article
18
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 315, 23. 12., odpolední vydání, s. 5
Annotation: O výsledku každoročního konkursu nejkrásnější české knihy na rok 1938, pořádaném: Spolek českých bibliofilů 15 bibliofilských publikací...
Article
19
In: Vitrinka. -- Roč. 10, 1933/1934, č. 2, 31. 3. 1933, s. 86-87
Annotation: Soutěž vypisuje: Spolek českých bibliofilů; oznámeny podmínky soutěže a vyjmenovaní členové poroty.
Article
20
In: Národní osvobození. -- Roč. 8, 1931, č. 103, 14. 4., s. 4
Annotation: Zpráva o soutěži, vypsané: Spolek českých bibliofilů na nejkrásnější knihy r. 1930. Podrobnosti o soutěži a jejích podmínkách.
Article