By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 9, 30. 4., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s bulharským spisovatelem, který se v únoru 2009 zúčastnil v Praze křtu své knihy.
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 25, 2014, č. 25, 17.-23. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literka. -- Roč. 8, 2014, č. 6, 30. 5.
Annotation: Zpráva o čtení z knihy Slzy věcí, které se uskuteční 6. 6. 2014 (Památník písemnictví na Moravě) za účasti dcery I. Srbkové a editora výboru...
Article
4
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 10, 2014, č. 1, s. 18
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u jejího překladu povídky S. Kisjova (Dürrenmatt, s. 15-18).
Article
5
In: Slzy věcí. -- s. 174-177
Annotation: Doslov; - s rozhovorem s I. Srbkovou, který vyšel v časopise Kontexty 3/2013; - s Použitou literaturou (s. 194), Bibliografií (s. 194-195) a Kalendáriem...
Book Chapter
6
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 104, 2017, č. 3, s. 392-394
Annotation: Recenze na druhé číslo roku 2016 oborového časopisu Studie Athnologica Pragensia. Číslo je věnováno Bulharsku od dob osvobození - od roku 1878...
Article
7
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 19, 2020, č. 165, červen, s. 4-11
Annotation: Rozhovor s překladatelkou I. Srbkovou o bulharské literatuře, uvedený bio-bibliografickou poznámkou.
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 14. 4. 2014
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2004, č. 2, s. 40-42
Annotation: Referát o uvedených akcích pořádaných k jubileu, včetně udělení čestného doktorátu Sofijské univerzity L. Uhlířové; - v rubrice Bohemoudálosti.
Article
10
online
In: Usta ad Albim Bohemica [online]. -- ISSN 1802-825X. -- Roč. 17, 2017, č. 1, s. 10-13
Annotation: Studie se věnuje překladům bulharské literatury do češtiny po roce 1989.
Article
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 5, 2009, č. 4, duben, s. 1
Annotation: Úvodník k číslu, jehož podstatná část obsahuje výběr z děl věnovaných převratu v r. 1989 v jednotlivých metropolích východního bloku....
Article