By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 3, březen, s. 2
Annotation: Úvodník o časopisech vydávaných Střediskem východočeských spisovatelů.
Article
2
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 2, 2013, č. 5, s. 210-211
Annotation: Recenzní glosa; připojena bio-bibliografická poznámka na s. 216.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 11, 2015, č. 39, březen, s. 32-34
Annotation: Medailon M. Mičkové; připojen úryvek z románu "Nízké sebevědomí".
Article
5
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 11, listopad, s. 14
Annotation: Zpráva o uskutečnění křtu sborníku "O cestách a cestování".
Article
6
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 24, 2014, č. 2, 19. 6., s. 18-20
Annotation: Článek se věnuje činnosti Střediska východočeských spisovatelů.
Article
7
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 18, 2019, č. 152, květen, s. 14-18
Annotation: Rozhovor s I. Tajovskou o literární tvorbě, spolcích a čtenářství.
Article
9
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 91, duben, s. 15-20
Annotation: Rozhovor s P. Musílkem o festivalu, literárních spolcích a literární tvorbě.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 14, 2013, č. 2, únor, s. 5-6
Annotation: Zpráva o vydání sborníku, ve kterém byl otištěn příspěvek V. France.
Article
11
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 2, 2013, č. 5, s. 205-207
Annotation: Rozhovor s M. Marboe o její práci v pozici předsedkyně Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
12
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 133, říjen, s. 9-15
Annotation: Rozhovor s M. Marboe o literárních spolcích, literární tvorbě a čtenářství.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 10, 2014, č. 37, září, s. 2-3
Annotation: Rozhovor s novinářkou a prozaičkou Š. Saadouni o její literární tvorbě, vztazích mezi literaturou a žurnalistikou a o členství ve Středisku...
Article
14
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 15, 2014, č. 2, únor, s. 7
Annotation: Zpráva o existenci webových stránek spolku "Středisko východočeských spisovatelů".
Article
15
16
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 79, 3. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 14, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 14, 3. 4.
Annotation: Úvaha o tom, jací spisovatelé mají šanci prosadit se na českém knižním trhu a co znamená být regionálním spisovatelem. Autorka popisuje vlastní...
Article
17
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 2, 2013, č. 5, s. 208-209
Annotation: Rozhovor s L. Vavrečkou o jeho představě o budoucnosti Střediska východočeských spisovatelů; připojeny bio-bibliografické poznámky na s. 216...
Article
18
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 15, 2019, č. 55, duben, s. 11-14
Annotation: Vzpomínka na příležitostného prozaika J. Koubu u příležitosti jeho 65. narozenin; připojena Koubova povídka "Krb" (s. 12-14).
Article
19
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 19, 2020, č. 166, červenec, s. 8-14
Annotation: Rozhovor s M. Duškem o literární tvorbě a práci redaktora, uvedený bio-bibliografickou poznámkou.
Article
20
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 88, leden, s. 8-11
Annotation: Rozhovor s L. Macháčkem o literárních spolcích a časopisech, tvorbě, bývalé práci psychologa v ženské věznici a budoucnosti.
Article