By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 141, 17. 6., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 2, únor, příl.
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 61-63
Annotation: Vzpomínka v rubrice Šéfredaktoři Zlatého máje vzpomínají; Zlatý máj.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 48, 28. 11., s. 6
Annotation: Redakční úvod k otištěnému ohlasu na úvodník V. Stanovského Slovo o kvalitě knih (LtN č. 43).
Article
5
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 10
Annotation: Autobiografické vzpomínání v rubrice Spisovatelé o sobě a o svém díle; připojeno vzpomínání Plívová-Šimková Věra, Všechno začíná v...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 12, 25. 3., s. 6
Annotation: Kritika neutěšené situace ve vydávání dětské literatury; k článku V. Stanovského (LN, č. 10).
Article
8
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 3, 1966, č. 4, listopad, s. 355-359
Annotation: K stati Vladislava Stanovského (Kulturní tvorba, č. 9)
Article
9
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 213, 12. 9., s. 3.
Annotation: Anotace na aktuální číslo Halo-nedělních novin, které obsahuje povídku Vl. Stankovského "Jak Jaroslav Hašek zvedl stávku a co z toho bylo".
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 8, 22. 2., s. 6
Annotation: O tvorbě V. S. pro děti.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 17, 29. 4., s. 6
Annotation: Diskusní příspěvek k článkům V. Stanovského (LN, č. 10) a V. Stejskala (LN, č. 12).
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 21, 1960, č. 1, únor, s. 69-73
Annotation: Recenze je ostrou kritikou knihy. Autor se zaměřuje jak na překlad, tak na ediční stránku i na systematickou práci nakladatelství jako takového.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 48, 23. 11., s. 18
Annotation: Recenze s nadtitulkem Pohádky.
Article
15
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 3, s. 108-110
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 9, září, s. 420-422
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 178-180
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 3, březen, s. 137-138
Annotation: Proti názorům V. Stanovského a J. Vladislava o Olbrachtově knize, kterou vyslovili ve studii "O překládání a převyprávění pohádek" ve sborníku...
Article
20
online
In: Čítárny [online]. -- 29. 7. 2019
Annotation: Zpráva o vzniku knihy "Kouzelná fajfka"; připojena krátká ukázka.
Article