By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Praha. -- ISSN 0322-998X. -- Roč. 12, 1981, č. 5, květen, s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Andělé v noční zahradě. -- S. 61
Annotation: Doslov autora; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka); s úryvkem z textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 91, 1976, č. 221, 16. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zamilovaný šašek krále Jiřího. -- S. 58-59
Annotation: Komentář autora; s výňatkem z lektorského posudku (s. 60-61); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka); s výňatkem z textu...
Book Chapter
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 39, 16. 2., s. 1 a 5
Annotation: Mj. o tvrzení J. Stegbauera v časopisu Týden o existenci závěti.
Article
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 80, 7. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 14, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 14, 7. 4.
Annotation: Vzpomínka na J. Stegbauera.
Article
7
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 4, duben, s. 155-156
Annotation: Replika na polemické články J. Stegbauera Jak já to vidím a L. Chytilové Co to je? (oba MF 1976, 4. 12., příloha UM) týkajících se Peterkova...
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 5, květen, s. 160
Annotation: Glosa na polemické články J. Stegbauera Jak já to vidím a L. Chytilové Co to je? (oba MF 1976, 4. 12., příloha UM).
Article
10
In: Zápisník třinácti bobříků. -- s. 76-77
Annotation: Medailon autora; - s editorovým uvedením dosud nepublikovaného příběhu Rychlých Šípů (podepsáno "Jura").
Book Chapter
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 6, 1999, č. 10, 1. 3., s. 8
Annotation: K článku J. Stegbauera Ve znamení žlutého kvítku; týká se Nadace J. Foglara, o jejíž činnost se J. Potůček zajímá.
Article
12
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2017, č. 23, 8. 11., s. 7
Annotation: Článek, ve kterém autor mj. komentuje rozhovor J. Stegbauera s K. Sýsem (týdeník "LUK" a "Sborník nezávislých foglarovců").
Article
13
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 64, 17. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 11, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 11, 17. 3.
Annotation: Nekrolog J. Stegbauera, nakladatele, básníka a milovníka J. Foglara.
Article
14
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-62-5. -- Sv. 1, 2009, s. 40-41
Annotation: Dopis byl napsán jako odpověď na Skorkovského list ze dne 28. února 2008. Zachariáš ve svém dopisu vzpomíná na vznik Klubu přátel Jaroslava...
Article
15
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2007, č. 300, 28. 12., příl. Kultura, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 32, 1976, č. 211, 4. 9., příl. UM, s. 6-7
Annotation: Dvě paralelní recenze o čtyřech básnických sbírkách.
Article
17
In: Kluci z Dakoty. -- S. 5-6
Annotation: Editorův úvod (podepsaný "Jura") k literárně zpracovaným faktům z autorových deníků, kronik kmene Dakota atd.; - s doslovem J. Zachariáše -...
Book Chapter
18
In: Pod vlajkou Devadesátky. -- s. 137-152
Annotation: Doslov (též s ukázkami korespondence autora s ilustrátorem) k vydání připravenému podle záměru autora z roku 1947 v provedení někdejších...
Book Chapter
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 32, 1976, č. 289, 4. 12., příl. UM, s. 6-8
Annotation: Polemika s dvojrecenzí J. Peterky a Z. Heřmana o čtyřech básnických sbírkách (Mladá fronta, roč. 32, č. 211, 4. 9.)
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 32, 1976, č. 148, 23. 6., s. 6
Annotation: Recenze sbírek z edice Kroky.
Article