By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 22, 27. 12., s. 2
Annotation: Nekrolog; v rubrice Zemřeli.
Article
2
In: Svoboda. -- Roč. 95, 1986, č. 81, 7. 4., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
3
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 37, 1981, č. 79, 3. 4., s. 2
Annotation: K 2. 4.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 37, 1981, č. 78, 2. 4., s. 5
Annotation: K 65. narozeninám 2. 4.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 37, 1981, č. 78, 2. 4., s. 6
Annotation: K 65. narozeninám 2. 4.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 91-95
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 32, 25.-31. 8., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Brněnský večerník. -- Roč. 4, 1971, č. 66, 2. 4., s. 2
Annotation: Medailon k 55. narozeninám.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, září, s. 16
Annotation: Poznámka o próze M. Stehlíka Procesí k Panence (Praha, Československý spisovatel 1961).
Article
11
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 136-137
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 15, 7. 4., s. 2
Annotation: Medailon k 2. 4.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 4, duben, s. 161
Annotation: Medailón k 50. narozeninám.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 91, 2. 4., s. 2
Annotation: K 50. narozeninám.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 14, 2. 4., s. 4
Annotation: K 50. narozeninám.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 16, 1966, č. 50, 17. 12., s. 23-24
Annotation: Rozhovor o jeho vztahu k jižním Čechám.
Article
17
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 12, 1966, č. 78, 2. 4., s. 5
Annotation: O jeho dramatické tvorbě; rovněž o připravované hře Sedm ženichů a o Divadle na Vinohradech; k 50. narozeninám.
Article
18
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 5, květen, s. 2-4
Annotation: Též o hře M. Stehlíka Mordová rokle.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 20, 1964, č. 251, 20. 10., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle čs. armády.
Article
20
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 8, 1964/1965, č. 6, 11. 11. 1964, s. 6
Annotation: Recenze.
Article