By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 7, 1957, č. 16, 18. 4., s. 6-7
Annotation: Medailon A. Strnadla. S fot. a ukázkami z jeho tvorby.
Article
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 15, 2010, č. 1/2, s. 38
Annotation: Medailon k 100. výročí narození A. Strnadela.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 10, říjen, s. 460-463
Annotation: O A. Strnadlovi a jeho ilustrátorské tvorbě.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 152, 1. 7., s. 5
Annotation: Recenze knihy. Ilustroval Antonín Strnadel.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 2, 12. 1., s. 5
Annotation: Portrét výtvarníka A. Strnadla v souvislosti s výstavou jeho prací v pražském Klementinu.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 3, březen, s. 60-66
Annotation: Rodinné vzpomínky.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 9, červen 1957, s. 277-279
Annotation: O tvorbě A. Strnadela jako ilustrátora dětských knih; s připojenou bibliografií.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 23, 8. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o probíhající výstavě.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 26, 29. 6., s. 4
Annotation: Zpráva o probíhající výstavě.
Article
10
by mp
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 226, 27. 9., s. 4
Annotation: Zpráva o vydání známky (fotografie upravené Antonínem Strnadelem).
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 6, červen, s. 278
Annotation: Článek k udělení Státní ceny Klementa Gottwalda za ilustrační práci A. Strnadelovi.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 12, listopad 1957, s. 377-378
Annotation: O pokusu, při němž byly srovnávány reakce předškolních dětí na obrázkové knihy dvou ilustrátorů.
Article
13
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 6/7, červen/červenec, s. 345
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 109, 11. 5., s. 10
Annotation: Medailon malíře a ilustrátora; též o jeho dvou bratrech - literátech.
Article
15
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 3, 1960/1961, č. 9, s. 226
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 4, duben, s. 277-279
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Úhor. -- Roč. 29, 1941, č. 5, 24. 5., s. 81-85
Annotation: O ilustračním umění několika významných umělců: Sedláček Vojtěch, Rada Vlastimil, Strnadel Antonín aj.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 1, leden, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český časopis filologický. -- Roč. 2, 1943/1944, s. 34-37
Annotation: Zhodnocení, doplňky a opravy k překladu těchto dvou děl: Edda. Bohatýrské písně. Ze staré severštiny přeložil: Walter Emil. Ilustroval A....
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 92, 18. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article