By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Hawkes, Terence, 1932-
Published Brno : Nakladatelství Host : Ústav pro českou literaturu FF MU, 1999.
...Strukturalistická knihovna ; sv. 2...
Annotation: Úvod do studia strukturalismu a sémiotiky, s oddíly: Úvod (Vico, Piaget, Strukturalismus); Lingvistika a antropologie (Saussure, Americká strukturální...
Book
2
by Grygar, Mojmír, 1928-
Published Brno : Nakladatelství Host, 1999
...Strukturalistická knihovna ; sv. 3...
Annotation: Slovník rekonstruuje pojmovou soustavu českého strukturalismu v literární vědě a v přilehlých disciplínách a je prvním pokusem o uspořádání...
Book
3
by Rimmon-Kenanová, Shlomith
Published Brno : Host - vydavatelství, 2001
...Strukturalistická knihovna ; sv. 7...
Annotation: Souhrnná práce o naratologických teoriích 20. století do počátku 80. let; s Úvodem (s. 9-13) a s kapitolami: Příběh: Události; Příběh: Postavy;...
Book
4
by Červenka, Miroslav, 1932-2005
Published Brno : Host - vydavatelství, 2001.
...Strukturalistická knihovna ; sv. 9...
Annotation: S Úvodní glosou (s. 7-10), s úvodní kapitolou Principy (s. 11-24, Metodická poznámka s. 24-25) a s kapitolami: Volný verš symbolismu a dekadence,...
Book
5
...Strukturalistická knihovna ; sv. 11...
Annotation: Soubor, mj. uvedených studií; - se stručnou výběrovou bibliografií tartuské školy (s. 271-280), s bibliografickou poznámkou (s. 307), se jmenným...
Book
6
by Doležel, Lubomír, 1922-2017, Danielová, Irena
Published Brno : Host - vydavatelství, 2000.
...Strukturalistická knihovna ; sv. 6...
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 7-10), Vstupními úvahami (s. 11-17) a s částmi: Formování tradice (s. 19-111, s kapitolami: Aristoteles: poetika a kritika;...
Book
7
...Strukturalistická knihovna ; svazek 16...
Annotation: Reprezentativní výbor z široké diskuse o českém strukturalismu, kterou vedli západní literární vědci v 70.-90. letech 20. století; obsahuje...
Book
8
by Mukařovský, Jan, 1891-1975
Published Brno : Host - vydavatelství, 2001.
...Strukturalistická knihovna ; sv. 5...
Annotation: Druhý svazek studií J. M. obsahuje práce z teorie literatury a poetiky (včetně rozsáhlých historických textů a strukturních rozborů básnických...
Book
9
...Strukturalistická knihovna ; sv. 8...
Annotation: Soubor studií; s Přehledem svazků Poetik und Hermeneutik (s. 295-308), s Bibliografií přeložených textů (s. 309), se soupisy: Vybraná literatura...
Book
10
by Chvatík, Květoslav, 1930-2012
Published Brno : Host - vydavatelství, 2001.
...Strukturalistická knihovna ; sv. 14...
Annotation: S třemi autorovými předmluvami: I (s. 7-9, 1986, k nerealizovanému exilovému vyd. v mnichovské edici Arkýř); II (s. 10-13, 1994, k prvnímu vyd....
Book
11
by Veltruský, Jiří, 1919-1994, Trávníčková, Olga
Published Brno : Nakladatelství Host, 1999
...Strukturalistická knihovna ; sv. 1...
Annotation: Kritické vyd. původního rukopisu Veltruského strukturalistické studie z r. 1942 (teoretické přístupy jsou ve studii aplikovány na konkrétním...
Book
12
13
15
...Strukturalistická knihovna ; sv. 15...
Annotation: Antologie kritických statí deseti autorů předcházejících nebo doprovázejících strukturalismus; s Ediční poznámkou (s. 246-251, s bibliografickými...
Book
16
by Mukařovský, Jan, 1891-1975
Published Brno : Host - vydavatelství : Ústav české literatury FF MU, 2000.
...Strukturalistická knihovna ; sv. 4...
Annotation: První ze dvou plánovaných svazků studií J. M. obsahuje jeho práce z estetiky, obecné teorie umění a studie věnované divadlu a filmu, s oddíly:...
Book