By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 9 (229), září, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 22, 1988/1989, č. 88, [říjen 1989], s. 927-928
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Právo lidu (Wuppertal). -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 92 (12), 1989, č. 1, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 25, 14. 6., s. 14
Annotation: Úvodní bio-bibliografická poznámka k otištěné povídce M. Stryjové Mlčíme.
Article
5
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 94, 2009, č. 9/10, 25. 3., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 50, 28. 2., s. B5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 114, 17. 5., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
8
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 18, 2007, č. 3, [červen], s. 35-36
Annotation: Recenze; s otištěním povídky Neděle (s. 37-42) z dosud nepublikovaného souboru próz M.S. z Broumovska v 50. letech 20. století.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 28, 11. 7., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 12, 11. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 6, 1996, č. 4, prosinec, s. 104-105
Annotation: Referát o semináři, pořádaném Městskou knihovnou v Broumově k nedožitým 65. narozeninám autorky (1931-1977).
Article
12
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 64, 1997, č. 8, říjen, s. 184-187
Annotation: Stať o životě a díle M. Stryjové (mj. též o problémech s vydáním jejího souboru povídek Nad rovinou), psaná pro broumovský seminář k nedožitým...
Article
13
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 92, 2007, č. 11, 18. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 15, 2005/2006, č. 7, 27. 3. 2006, Literární a výtvarná příloha, s. 6
Annotation: Medailon; k otištěné povídce M.S. Mlčíme.
Article
15
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1998.
Annotation: Soupis pozůstalosti; s úvodním medailonkem (s. 1); s oddíly: Doklady, Korespondence vlastní, Korespondence rodinná, Rukopisy vlastní (poezie, próza,...
Book
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 30, 28. 7., příl. Kmen, č. 30, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1982, č. 22, 26. 5., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 125, 30. 5., s. D7
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 29, 1983, č. 1, 3. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Za Hvězdou. -- S. 217-219
Annotation: Medailon autorky; s uvedenou ediční poznámkou a bio-bibliografickou poznámkou o autorce (záložky volné obálky, s její fot.).
Book Chapter