By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 177, 3. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 196, 25. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 36, 1980, č. 4, 5. 1., příl. P 80, č. 1, s. 3
Annotation: Rozhovor o současném stavu literatury pro děti u nás.
Article
4
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 15, 1995, č. 1/2, s. 35-47
Annotation: Rozbor díla, zaměřený zejm. na zvukové motivy v básni.
Article
5
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 236-241
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 277.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 174, 27. 7., s. 6
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 2, s. 23
Annotation: Báseň.
Article
8
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 9, 1985, s. 13-14
Annotation: Próza. Ukázka z tvorby - v rámci bloku věnovaného autorům s duševní poruchou.
Article
9
Published Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Antonín Svěcený), 1915-1919
Journal
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 13, 27. 6., s. 14
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 5, 30. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1968, listopad, s. 3-4
Annotation: Úvaha o autonomní skutečnosti básnického díla.
Article
13
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [5], květen, s. 35-41
Annotation: Konfrontační analýza.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 23, 5. 6., s. 11
Annotation: Referát o filmu podle románu R. H.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 241, 16. 10., příl. Orientace, s. 32
Annotation: O petiční iniciativě E. Tomkové-Štolbové k záchraně hrabalovské libeňské lokality Zachraňte Palác Svět.
Article
16
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 9, listopad, s. 141-146
Annotation: Výtka české kritice a současně denním listům, že jejich kulturní rubriky přinášejí referáty o knihách v malé míře a se značným zpožděním...
Article
17
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 48, 1945, č. 146, 1. 11., s. 3
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1994, č. 1, únor/březen, s. 149-150
Annotation: K studii Mathauser Zdeněk, Umělecká situace (Tvar, 1994, č. 5).
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 61-66
Annotation: Studie k základním předpokladům a metodologickým rozhodnutím M. Červenky v níže zmíněné monografii.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 10, 2. 3., s. 22
Annotation: O básních A. Hekrdlové uvedených v rozhlasovém pořadu Zelené peří; s otištěním básní Brno v dešti a Promlčený déšť (Elegie sedmá).
Article