By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Svět knihy veletrh 2018 : Plzeň, Česko " » "Svět knihy veletrhy 2018 : Plzeň, Česko "
1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 38, 20. 9., s. 53
Annotation: Zpráva o veletrhu "Svět knihy Plzeň" (21.-22. 9. 2018).
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 2
Annotation: Zpráva z 1. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu "Svět knihy Plzeň 2018" konaného v DEPO2015.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 175, 31. 7., s. 17
Annotation: Zpráva o plánovaném prvním ročníku knižního veletrhu "Svět knihy v Plzni", který se bude konat 21.-22. 9. 2018 v Plzni.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 37, 3. 9., s. 18
Annotation: Zpráva o konání 1. ročníku veletrhu "Svět knihy v Plzni" (21.-22. 9. 2018).
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 223, 25. 9., s. 9
Annotation: Zpráva o prvním ročníku knižního veletrhu a literárního festivalu "Svět knihy Plzeň", který probíhal ve dnech 21. 9. - 22. 9. 2018.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 40, 1.-7. 10., s. 6
Annotation: Zpráva o návštěvě plzeňského "Světu knihy 2018" čínskou básnířkou Liou Sia.
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 236, 11. 10., příl. Salon, č. 1093, s. 14
Salon. -- 18. 10. 2018
Annotation: Rozhovor M. Tomana s čínským spisovatelem Liao I-wu, který navštívil plzeňský Svět knihy 2018; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 14).
Article
8
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 230, 4. 10., příl. Salon, č. 1092, s. 17
Salon. -- 5. 10. 2018
Annotation: Rozhovor Z. Pavelky se švédským spisovatelem J. Guillou, mj. o jeho návštěvě knižního veletrhu Svět knihy v Plzni.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 4
Annotation: Polemika R. Auera s úvahou M. Hejkalové o knižních veletrzích v České republice (Literární noviny 10/2018).
Article
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 8. 8. 2018
Annotation: Zpráva o konání knižního veletrhu Svět knihy v Plzni.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 40, 4. 10., s. 56
Annotation: Glosa k výroku čínského spisovatele Liao I-Wua na plzeňském "Světu knihy 2018".
Article
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 14. 2. 2018
Annotation: Zpráva o programu knižního veletrhu Svět knihy 2018.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 4
Annotation: Zpráva o konání dvou debat během 1. ročníku festivalu Svět knihy v Plzni. První "Spisovatel a novinář - politické téma" se konala za účasti...
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 185, 25. 9., s. 22
iHned.cz [online]. -- 25. 9. 2018
Annotation: Článek se věnuje návštěvě čínské fotografky a básnířky L. Sia a spisovatele L. I-wu v České republice u příležitosti veletrhu Svět knihy...
Article