By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


9
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 55, 25. 2., večerní vydání, s. 1
Annotation: K úmrtí básníka: Čech Svatopluk.
Article
10
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 55, 25. 2., večerní vydání, s. 1
Annotation: Památce: Čech Svatopluk.
Article
11
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 55, 25. 2., s. 3; č. 57, 27. 2., s. 3; č. 58, 28. 2., s. 3
Annotation: Zprávy, ohlasy a projevy soustrasti k úmrtí: Čech Svatopluk.
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 58, 28. 2., večerní vydání, s. 1-2
Annotation: K úmrtí: Čech Svatopluk.
Article
13
In: Politik. -- Roč. 45, 1906, č. 44, 14. 2., s. 5
Annotation: Upozornění, že nakladatelství F. Topič, u něhož vycházejí sebrané spisy pana: Čech Svatopluk, vydalo k jeho 60. narozeninám ve světlotisku...
Article
14
In: Politik. -- Roč. 45, 1906, č. 53, 23. 2., s. 4
Annotation: Odpověď básníka: Čech Svatopluk na gratulační adresu Spolku českých žurnalistů; plné znění.
Article
15
In: Politik. -- Roč. 45, 1906, č. 74, 16. 3., s. 5
Annotation: Básník: Čech Svatopluk odpovídá na blahopřání Umělecké Besedy; největší zadostiučinění své práce, nesené myšlenkou národního poproku...
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 48, 18. 2., s. 10
Annotation: Vzpomínka k 60. narozeninám: Čech Svatopluk.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 52, 22. 2., odpolední vydání, s. 2
Annotation: Krátká úvaha o významu tvorby: Čech Svatopluk a jeho populárnosti.
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 54, 24. 2., s. 1-2
Annotation: K úmrtí: Čech Svatopluk dne 23. února 1908. Nástin jeho života, literární činnosti, významu a posledních okamžiků života.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 55, 25. 2., s. 1
Annotation: Ocenění tvorby: Čech Svatopluk z hlediska národního.
Article
20
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 57, 27. 2., s. 1
Annotation: Charakteristika osobnosti národního básníka: Čech Svatopluk.
Article