By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2001-.
oficiální web
oficiální web
digitalizovaný dokument
archivní verze stránek
Unknown
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [46], 2014, č. 17, 22. 4., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s knihovníkem, předsedou SKIP o jeho profesi a projektech podporujících čtenářství (Čtenářská rodina, Knížka pro prvňáčka, Noc...
Article
3
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [10], 2001, č. 3
Annotation: Rozhovor s předsedou SKIP V. Richterem.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 235, 7. 10., s. 10
Annotation: Poznámka o popularizační akci.
Article
5
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 22, 2013, č. 1
Annotation: Rozhovor s L. Kurkou; zejména o "Bulletinu SKIP".
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 8, 20. 2., s. 19
Annotation: Zpráva o projektu "Bookstart".
Article
7
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [12], 2003, č. 4
Annotation: Článek na základě autorčiných vzpomínek připomíná vznik Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 24
Annotation: Článek o setkání dětských knihovníků a náplni setkání v Městské knihovně v Hodoníně.
Article
9
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 5, 2001, č. 6
Annotation: Rozhovor s V. Richterem zejména o Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 12, 10. 6., s. 5
Annotation: Sloupek inspirovaný informací o sponzorování reklamní kampaně na podporu četby a knihoven firmou Skanska (My čteme? A co vy?).
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 2, s. 74
Annotation: Zpráva o vyhlášení nultého ročníku akce, která navazuje na Březen měsíc internetu (předtím Březen - měsíc knihy).
Article
12
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [47], 2015, č. 10, 3. 3., s. 19
Annotation: Článek informujících o akcích SKIP a Ligy otevřených mužů v rámci projektu Březen - měsíc čtenářů.
Article
13
14
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 5, 4. 3., s. 9
Annotation: Sloupek o akci Březen - měsíc čtenářů.
Article
16
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 12, 2016, č. 1
Annotation: Vzpomínka na J. Burgetovou.
Article
17
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 8. 8. 2013
Annotation: Zpráva o projektu EU READ na podporu čtenářství.
Article
18
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [13], 2004, č. 3
Annotation: Rozhovor s předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Vítem Richterm o "Bulletinu SKIP", o "Noci s Andersenem" a o vývoji SKIP.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 4, 19. 4., s. 151
Annotation: Nekrolog knihovnice J. Sodomkové.
Article
20
online
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 32, 2021, č. 1, s. 67-68
Annotation: Vzpomínka.
Article