By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Štafeta. -- Roč. 11, 1979, č. 3, 1. 10., s. 32
Annotation: Nekrolog.
Article
4
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 2, 2001, č. 1, s. 4-7
Annotation: Komentář o přístupu nakladatelství k autorům hesel.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 2, s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
9
11
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 15, 11. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 3, březen, s. 115
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 37, 1981, č. 17, 21. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 23, 28. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zpravodaj Muzea Prostějovska. -- ISSN 0231-9454. -- R. 1987, č. 1, s. 33-34
Annotation: Svozil Bohumil; otištění dosud nepublikovaného lístku Svozilova (26. 7. 1923) a Wolkrovy odpovědi (27. 7. 1923).
Article
17
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 88, 1990, č. 1/2, s. 184
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 1, 1990/1991, č. 1, září 1990, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Pravdy znak. -- S. 17-27
Annotation: Úvodní esej.
Book Chapter
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 206, 3. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article