By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 98, 27. 4., s. 6
Annotation: Zpráva o vynesení rozsudků nad dvěma vrahy J. Táborské.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 146-148
Annotation: Nekrolog za J. Táborskou.
Article
3
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 37, 1987, č. 37, 15. 10., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 31, 1979, č. 10, říjen, s. 337-338
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 203, 29. 8., s. 5
Annotation: K 10. výročí úmrtí (1923-1975); recenze výboru jeho překladů Rozmarné povídky staré Rusi.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 2, s. 160-165
Annotation: Diskusní příspěvek přednesený na konferenci Osobnost a dílo Ladislava Štolla, pořádané 18.-19. 5. 1982 v Praze; Táborská Jiřina, Kategorie...
Article
7
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 6, 1996, č. 48, 26. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 31, 25. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 16
Annotation: Polemika s článkem P. Janouška (Tvar 8, 1997, č. 7, s. 16) reagujícím na Slomkovu kritiku nedostatků Slovníku českých spisovatelů (Literární...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 7/8, s. 187-188
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Brněnský večerník. -- Roč. 19, 1988, č. 209, 24. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 102, 1987, č. 181, 5. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 198, 25. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 1, s. 86-89
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 6, s. 553-555
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 13, 1. 4., s. 11
Annotation: Recenze; v čísle 14 doplněn chybějící název recenze Škola citlivé četby.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 41, 14. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 162, 12. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 96, 1993, č. 37, 12. 10., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 16
Annotation: Odpověď na poznámky J. Slomka (Tvar 8, 1997, č. 9, s. 16) k Janouškovu článku (Tvar 8, 1997, č. 7, s. 16), reagujícím na Slomkovu kritiku nedostatků...
Article