By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 195-196
Annotation: O básníku: Těsnohlídek Rudolf u příležitosti vydání jeho souborných spisů.
Article
2
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 629, 16. 12.
Annotation: Referát o knize básní: Těsnohlídek Rudolf, Den. Praha, F. Borový 1923.
Article
3
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 362, 22. 7., s. 7
Annotation: Referát o knize: Těsnohlídek Rudolf, Čimčirínek a chlapci. (Povídka jednoho léta). Vyd. Ústřední spolek učitelský, Brno 1922.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 8, 10. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha o Rudolfu Těsnohlídkovi.
Article
5
In: Kolo. -- Roč. 8, 1938, č. 1, leden, s. 30
Annotation: Vzpomínka na: Těsnohlídek Rudolf jako zakladatele tradice vánočních stromů republiky u příležitosti desátého výročí jeho dobrovolné smrti...
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 291, 14. 12., s. 1-2
Annotation: Fejeton o vánočních stromech republiky a textech Rudolfa Těsnohlída v Lidových novinách.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 22, 22. 5., s. 19
Annotation: Medailon R. Těsnohlídka ke 130. výročí jeho narození.
Article
8
In: Labyrint. -- Roč. 2, 1992, č. 10, s. 2
Annotation: Medailón k 110. výročí narození R. T. (7. 6.).
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1992, č. 8, s. 148
Annotation: Poznámka k otištěné básni Prosba nemocného ze sbírky Rozbitý stůl, Praha 1935.
Article
10
In: Večerník. -- Roč. 2, 1992, č. 249, 22. 12., s. 5
Annotation: Ponámka o vztahu R. T. k dětskému domovu Dagmar.
Article
11
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 131, 5. 6., s. 5
Annotation: Medailón ke 110. výročí narození.
Article
12
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 69, 1988, č. 14, 19. 1., s. 5
Annotation: Glosa k 60. výročí úmrtí.
Article
13
In: Literární Bílovice nad Svitavou : dokumenty / Vzpomínky. -- Sv. [3], 1983, s. 11-17
Annotation: Vzpomínky bílovického přítele na společnou činnost v Sokole, na jejich objevy v Demänovských jeskyních, na klub Nezvedenců, Lišku Bystroušku...
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 32, 1981/1982, č. 9, květen 1982, s. 422-424
Annotation: Medailón k 100. výročí narození 7. 6.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 133, 7. 6., s. 5
Annotation: Medailón k 100. výročí narození 7. 6.
Article
16
In: Literární Bílovice nad Svitavou. -- Sv. 5, 1985, s. 11-12
Annotation: Úryvek z rukopisných vzpomínek se týká spolupráce s R. T.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 37, 1981, č. 131, 5. 6., s. 5
Annotation: S citací z literární pozůstalosti.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 23, 9. 6., příl. Kmen, č. 23, s. 2
Annotation: Sloupek k 100. výročí narození R. T. 7. 6.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 104, 1989, č. 71, 24. 3., Příloha, s. 4-5
Annotation: Esej o jeho vztahu k Marii Křížové z Jezer; s otištěním jejího dopisu F. Neužilovi.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 25, 20. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 6-7
Annotation: O návštěvě Bílovic nad Svitavou, setkání s přítelem R. T. Vilémem Koudelkou (rozhovor s ním) a lásce R. T. ke Koudelkově švagrové Marii...
Article