By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Moment Boby. -- Roč. 3, 1994, č. 16, s. 13-15
Annotation: Medailón.
Article
2
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 1, 1992, č. 21, 15. 9., s. 12
Annotation: Rozhovor; mj. o knize V. T. To nejdůležitější o panu Moritzovi a o jeho novém připravovaném románu, rovněž s postavou pana Moritze.
Article
3
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 27, 3. 2., s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 74, 13. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 8
Annotation: U jeho prózy ...a ostružinou pobíd koně (s. 8-9); V. T. nar. 26. 4. 1950.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 49, 29. 4., s. 9
Annotation: V rubrice Portrét.
Article
7
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 1, 1990, č. 3, únor, s. 3
Annotation: Medailón.
Article
8
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- Roč. 28, 1990, č. 12, prosinec, s. 371
Annotation: Medailón (nar. 26. 4. 1950).
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 2, 3. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 122, 26. 5., příl. Víkend MF, č. 21, s. 4
Annotation: Reportáž s rozhovorem s V. T.
Article
11
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 25, 21. 6., s. 7
Annotation: Reportáž.
Article
12
In: Paternoster. -- R. 1990, č. 1 (27), s. 95-97
Annotation: Úvaha.
Article
13
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 1, s. 176-180
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 1, 8. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 122, 27. 5., s. 9
Annotation: Medailón.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 289, 11. 12., s. 5
Annotation: Medailón; u příležitosti rozšířeného vydání souboru povídek To nejdůležitější o panu Moritzovi, Praha, Lidové noviny.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 31, 6. 2., s. 5
Annotation: Recenze; též o souboru próz V. T. To nejdůležitější o panu Moritzovi, Praha, Lidové noviny.
Article
18
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 77, 31. 3., s. 7
Annotation: Glosa k vydání.
Article
19
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 89, 14. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- Roč. 30, 1992, č. 4, duben, s. 27
Annotation: Recenze.
Article