By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 50, 6. 12., s. 88
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 8, srpen, s. 193-201
Annotation: Pod pojmem "tvář divadla" rozumí stať "výraz, charakteristické vlastnosti" odlišující jednotlivá divadla. Pro porevoluční sovětské divadlo...
Article
3
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 8, srpen, s. 202-210
Annotation: Stať reaguje na článek L. Vivjena (Roč. 6 [15], 1956, č. 8, srpen, s. 193-201). Připojuje se k diskusi o "tváři divadla" a požadavku rozmanitosti....
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 1, září, s. 2-3
Annotation: Kapitola esejistického souboru, již autor věnuje archetypu lidské tváře, potažmo tzv. "lyrice ženy", jak se projevuje v kinematografii; jako modelový...
Article
5
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- [Č. 49], jaro 1988, s. [9]
Annotation: Báseň-píseň.
Article
6
...TVAR...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 44, 27. 6., s. 3
Annotation: Stať se věnuje přínosu nastudování Erbenových pohádek.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 6, 18. 3., s. 9
Annotation: Poznámka; mj. o diskusi o Tvaru pořádané Společností F. X. Šaldy v rámci cyklu o literárních časopisech a o vztahu KP RR (a jejích čtenářů)...
Article
8
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 3, 2006, č. 1, s. 23-24
Annotation: Článek inspirovaný stejnojmennou konferencí.
Article
9
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 1, listopad 2003, s. 37
Annotation: Zpráva; s otištěním básně De profundis, oceněné v 2. ročníku mezinárodní básnické soutěže O lidskou tvář člověka.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 9
Annotation: O výstavě básníka B. Christova a dvou výtvarníků v Klementinu.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 6-7
Annotation: Vzpomínka; též o různých mystifikacích (J. Křemenovi, konferenci Mrazík apod.).
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 6, 17. 12., s. 87-89
Annotation: Článek zamýšlející se nad osobností a významem J. Fučíka.
Article
13
In: Brno v minulosti a dnes. -- ISSN 0524-689X. -- Sv. 2, 1960, s. 278-280
Annotation: Referát o uvedené výstavě k 10. výročí básníkova úmrtí; též o publikaci Španělský podzim Františka Halase, vydané při této příležitosti.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 157-161
Annotation: Příspěvek na sympoziu k 50. výročí úmrtí V. Jiráta.
Article
15
Published Brno : Museum města Brna, 1959.
Annotation: Příležitostný tisk k výstavě dokumentující Halasovu cestu do Španělska (6.-20.9.1936 v rámci čtyřčlenné delegace vyslané Čs. protifašistickým...
Book
16
Annotation: Katalog (s. 101-130) stejnojmenné výstavy konané v Národním památníku na Vítkově (21. 8. - 31. 10. 2020); s doprovodnými texty rozepsanými samostatně...
Book
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 123-124
Annotation: Referát o sympoziu k 50. výročí úmrtí V. Jiráta, uvozující otištění šesti příspěvků na sympoziu přednesených (viz samostatné záznamy).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 150-156
Annotation: Příspěvek na sympoziu k 50. výročí úmrtí V. Jiráta.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 144-149
Annotation: Příspěvek na sympoziu k 50. výročí úmrtí V. Jiráta.
Article
20
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 146, 24. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 25, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 25, 24. 6.
Annotation: Článek o regionálních nakladatelstvích, mj. o nakladatelství Chotěboř a knize "Dnes ještě nezapadá slunce nad Železnými horami".
Article