By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 6, 1987, s. 281-283
Annotation: Medailon; k otištěnému textu D. T. The Demon of Conformism (s. 285-297, přel. P. Petro).
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [1], leden, s. [28]-[29]
Annotation: Fejeton.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [3], březen, s. [94]-[97]
Annotation: Eseje o přátelství, literatuře a česko-slovenských vztazích.
Article
4
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 5
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 45-51
Annotation: Umělecká reportáž o cestě na pohřeb D. Tatarky.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+129, 2013, č. 9, s. 62-72
Annotation: Rozbor věnovaný zejm. knize Človek na cestách.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 37, 12. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 71, 1991, č. 49, 8. 12., s. 4
Annotation: Úvaha (k úpravě hrobu D. T. na Martinském hřbitově v Bratislavě).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1967, č. 12, 12. 1., s. 5
Annotation: Referát o filmu podle novely D. T.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 4, 28. 1., s. 8
Annotation: Referát o filmu podle novely D. T.
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], květen, s. 8-9
Annotation: Nekrolog Dominika Tatarky († 10. 5. 1989, Bratislava).
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 72, 26. 3., s. 24
Annotation: Vzpomínka na D. Tatarku.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 5, 2000, č. 1, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 29
Annotation: Medailon.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 30-33
Annotation: Rozhovor převzatý ze samizdatového časopisu Obsah (vyšlo 1986), s původní ediční poznámkou L. Procházkové.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 34-35
Annotation: Rozbor.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 36-37
Annotation: Úrykvy z korespondence z let 1968-1988.
Article
19
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 9, 2002, č. 1/3, s. 70-71
Annotation: Vzpomínka; datováno V Praze, 7. 10. 2002.
Article
20
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 67, 20. 3., s. 17
Annotation: Recenze.
Article