By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 1, 1953, s. [13]-[40]
Annotation: Bibliografický soupis.
Article
2
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2013, č. 428, 28. 11., s. 18-19
Annotation: Článek o K. Teigovi.
Article
3
In: [Vodnář] [samizdat]. -- R. 1951, sv. [1], leden, s. [27]-[52]
Annotation: Básně a básně v próze; báseň "Dobrodružství" s věnováním K. Teigemu.
Article
5
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 42, 1994, č. 1, s. 90-91
Article
6
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 42, 1994, č. 1, s. 91
Annotation: Poznámka k životopisu K. T., otištěnému na s. 91-92 (včetně jeho bibliografie z oboru teorie umění).
Article
7
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 82, 6. 4., s. 9
Annotation: Medailón.
Article
8
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 71, 1990, č. 292, 13. 12., s. 4
Annotation: Medailón k 13. 12.
Article
9
In: Štěpánská 35. -- ISSN 1211-7064. -- R. 1994, č. 1/3, s. 7
Annotation: K připravované výstavě Pařížské lásky a zklamání Karla Teigeho v domě U kamenného zvonu.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 53, 4. 3., příl. Haló kultura, s. 1
Annotation: Medailón u příležitosti výstavy o K. T. v Praze.
Article
11
12
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 242, 15. 12., s. 7
Annotation: V rubrice Portrét.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 1, 1990, č. 95, 20. 12., s. 4
Annotation: K 90. výročí jeho narození.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 292, 13. 12., s. 7
Annotation: V rubrice Co v učebnicích nebylo.
Article
16
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 13, 1965, č. 5, září, s. 493-502
Annotation: Též v teoriích K. Teiga.
Article
17
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 10, 1965, č. 1, leden, s. 65
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 7, 13. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 2, březen, s. 176-178
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 66, 1985, č. 297, 17. 12., s. 5
Annotation: K 85. výročí narození.
Article