By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 5, září, s. 263-265
Annotation: Medailón teoretika a historika dětské literatury k 80. výročí narození.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 250, 23. 10., příl. RT magazín, s. 4
Annotation: Vzpomínka.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 6, listopad, s. 328-330
Annotation: Medailón k 80. výročí narození F. T. 24. 10.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 10, prosinec, s. 621
Annotation: Recenze sborníku materiálů František Tenčík z pracovní konference, uspořádané Společností přátel knihy pro mládež v (Brno, říjen 1982)...
Article
5
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 252, 27. 10., s. 5
Annotation: Medailón; k 75. výročí narození (24. 10.).
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 97, 1982, č. 254, 26. 10., s. 5
Annotation: Medailón k 70. výročí narození (24. 10. 1912-12. 6. 1974).
Article
7
In: Zpravodaj Ústavu literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. -- ISSN 1211-3182. -- Roč. 2, 1992, č. 4, s. 4
Annotation: Medailon k nedožitým osmdesátinám lit. vědce.
Article
8
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2004, č. 2, s. 27-28
Annotation: Medailon F. Tenčíka k 30. výročí jeho úmrtí.
Article
9
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 7, 2002, č. 4, s. 36
Annotation: Medailonek.
Article
10
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 47, 2003, č. 10, říjen, příl. Kam, roč. 9, č. 10, s. 22
Annotation: Medailon teoretika a historika literatury pro děti a mládež.
Article
11
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 1999, č. 2, s. 28-29
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 42, 2009, č. 2, s. 68-69
Annotation: Medailon k 35. výročí úmrtí.
Article
13
In: Brněnský večerník. -- Roč. 7, 1997, č. 208, 23. 10., s. 4
Annotation: Poznámka k 85. výročí narození literárního vědce.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 7, září, s. 437
Annotation: Nekrolog k 12. 6.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 567
Annotation: Nekrolog.
Article
17
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 7, 1974, č. 4, s. 104-105
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 10, prosinec, s. 672-673
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 24, 1974, č. 8/9, srpen/září, s. 187
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 1, říjen, s. 89
Annotation: Článek k šedesátým narozeninám teoretika dětské literatury.
Article