By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 273, 17. 11., s. 4
Annotation: O nových životopisných zjištěních; v SS č. 293, s. 5, 11. 12. je dodatek F. B. Ještě o V. Thámovi.
Article
2
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 32, 1986, č. 209, 24. 10., s. 8
Annotation: Životopis.
Article
3
In: Hudební rozhledy. -- ISSN 0018-6996. -- Roč. 25, 1972, č. 3, březen, s. 137
Annotation: Recenze reedice v Literárním archivu 5, 1970.
Article
4
In: Kulturně politický kalendář. -- ISSN 0454-5931. -- R. 1965, s. 194-195
Annotation: Medailon se stručnou bibliografií a literaturou o něm.
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 3, 1971, č. 50, 15. 12., s. 16
Article
6
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 4, 1971, č. 239, 3. 12., s. 4
Annotation: O místech pobytu a působení.
Article
7
In: Zvon. -- Roč. 17, 1916/1917, č. 31, 26. 4. 1917, s. 435
Annotation: O propuštění: Thám Václav z redakce Pražských poštovských novin.
Article
8
by Miroslav, Kačer
Published Praha : Svobodné slovo, 1965
Annotation: S kapitolami U kolébky novočeského divadla a dramatu (Osvícenská divadelní reforma, První české představení, Vlastenci z Boudy) a Na prknech,...
Book
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 27, 1971, č. 286, 3. 12., s. 3
Annotation: Noticka o důkazech pobytu V. T. v Opavě v roce 1802.
Article
10
In: Vlastivědné listy Severomoravského kraje. -- Roč. 7, 1981, č. 1, s. 21-26
Annotation: O jeho hereckém působení od roku 1801; na základě divadelních cedulí.
Article
11
In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků. -- Sv. 5, 1988, s. 251-255
Annotation: O působení V. T. in: Schönfeldské c. k. pražské noviny v letech 1789-1790.
Article
12
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 16, 2017, č. 6, 2. 2., s. 48-49
Annotation: Životopisný článek; s využitím knihy M. Kačera.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 75, 1960, č. 155, 26. 6., s. 5
Annotation: Zpráva připomíná 175. výročí od vydání Thámova almanachu.
Article
14
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 36, 1986, č. 9, 27. 2., s. 12
Annotation: Též o jeho mladším bratru: Thám Václav.
Article
15
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 17, 1974, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 56, s. 9
Annotation: Poznámka o hře, pravděpodobně dramatizaci dnes neznámého románu, inscenované 1. 10. 1797 u Hybernů.
Article
16
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Roč. 16, 1971, č. 2, s. 123-134
Annotation: Srovnání textu pěti básní ze Zdoroslavíčka F. K. s přebásněním V. T. v prvním svazku almanachu Básně v řeči vázané.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 86, 28. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Národní práce. -- R. 1945, č. 69, 22. 3., s. 2
Annotation: Před 160 lety vyšel první český almanach: Thám Václav a před 150 lety první ročník: Puchmajerových Sebrání básní a zpěvů.
Article
19
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 27, 1975, č. 8/9, srpen, s. 308-310
Annotation: K 21O. výročí narození V. Tháma a 155. výročí úmrtí A. J. Puchmajera a k 190. výročí vydání Thámova almanachu Básně v řeči vázané...
Article