By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 32, 1986, č. 209, 24. 10., s. 8
Annotation: Životopis.
Article
2
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 16, 2017, č. 6, 2. 2., s. 48-49
Annotation: Životopisný článek; s využitím knihy M. Kačera.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 75, 1960, č. 155, 26. 6., s. 5
Annotation: Zpráva připomíná 175. výročí od vydání Thámova almanachu.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 70, 22. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o rozhlasové hře o V. Thámovi.
Article
5
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 4, únor 1954, s. 569-570
Annotation: O působení V. Tháma v Opavě. Zpráva obsahuje též soupis herců, kteří hráli v Opavě v letech 1800-1808.
Article
6
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 75, 1951, č. 1, 15. 3., s. 30-33
Annotation: Medailon o dramatikovi Matěji Stunovi.
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 14, 14. 1., s. 3
Annotation: Vzhledem k tomu, že se bourá rodný dům bratří Thámů (čp. 99-I, nároží Platnéřské a Valentinské ulice), rozhodla pražská rada na návrh...
Article
8
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 1, 2. 1., s. 36-39
Annotation: Článek o životě a tvorbě V. Tháma; připojena báseň (s. 39).
Article
9
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 27, 2016, č. 2, s. 71-92
Annotation: Studie o posledních pražských rolích V. Tháma (1798) obsahuje analýzu her a rolí, na jejichž základě se autor snaží načrtnout typologii charakterů,...
Article
10
In: Přísně tajné!. -- ISSN 1212-7620. -- R. 2013, č. 4, 18. 7., s. 51-65
Annotation: Článek o životě V. Tháma.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 2, 1954, č. 3, 30. 9., s. 289-291
Annotation: Komentář k otištění německého dopisu z 20. 12. 1787 týkajícího se divadla; s českým překladem.
Article
12
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 5, 1952, č. 3/4, s. 127-137
Annotation: Studie se zabývá osobností a činností V. Tháma.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 64 (915), 17. 3., s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o nové rozhlasové hře H. Kadečkové a J. Kafky.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 68 (919), 21. 3., s. [3]
Annotation: Recenze rozhlasové hry.
Article
15
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 7, 1982, č. 8, duben, s. 481-482
Annotation: Úryvek z libreta ke Kouzelné fétně E. Schikanedera a W. A. Mozarta v překladu V. Tháma; připojen je komentář.
Article
16
online
In: Čítárny [online]. -- 30. 5. 2013
Annotation: Recenzní glosa; připojena báseň.
Article
17
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, s. 152-154
Annotation: Autor zasazuje do dobového kontextu Schmittovu "Gramatiku českou" (1816).
Article
18
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 5/6, květen/červen, s. 364
Annotation: Medailon V. M. Krameria.
Article
19
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 3, červenec, s. 158-175
Annotation: Studie se zabývá srovnáním dvou slovníků: Nomenclator quadrilinguis D. A. z Veleslavína (1598) a Nejnovějším ouplným česko-německým slovníkem...
Article
20
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 44, 30. 10., s. 20
Annotation: Medailon K. I. Tháma.
Article